Powstaną dwie nowe kładki nad zakopianką

Głogoczów fot. GDDKiA

GDDKiA rozpisała przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch kładek zlokalizowanych nad zakopianką w miejscowościach Głogoczów i Mogilany. Powstaną one w rejonie istniejących przejść dla pieszych i przystanków autobusowych.

Kładki mają za zadanie przeprowadzać lokalny ruch pieszych ponad drogą krajową nr 7 i dzięki temu zapewnić bezpieczną komunikację z istniejącymi przystankami komunikacji zbiorowej. Kładki, za sprawą wind, dostępne będą także dla osób z niepełnosprawnością. Powstanie oświetlenie samych obiektów i dojść do nich oraz odwodnienie i kanalizacja deszczowa. Zamontowane zostaną kamery umożliwiające monitoring kładek.

Kiedy będą gotowe

Zgodnie z planem, realizacja kładek obejmie lata 2022-2024, w tym 15 miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych zezwoleń oraz do 10 miesięcy na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kładki finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

Istniejące kładki na odcinku Kraków - Myślenice

Pierwsza z kładek nad zakopianką powstała w Mogilanach, w 2009 r. Następne powstawały kilka lat później:

- Jawornik - oddana do użytkowania w lutym 2015 r.
- Gaj - oddana do użytkowania w grudniu 2015 r.
- Jawornik II - oddana do użytkowania w październiku 2017 r.
- Głogoczów I - oddana do użytkowania w sierpniu 2017 r.
- Głogoczów II - oddana do użytkowania w październiku 2017 r.

comments powered by Disqus