Sejmik wycofa się z deklaracji anty-LGBT

fot. ŁJ

– Nowy projekt będzie przedstawiany w poniedziałek na sesji sejmiku. Zgodnie z oczekiwaniami usunęliśmy wszystkie zapisy dotyczące tych wrażliwych tematów oraz nieprecyzyjnych terminów sprzeciwiających się ideologii LGBT – powiedział marszałek województwa Witold Kozłowski.

W środę marszałek Małopolski Witold Kozłowski ogłosił, że nowy projekt tzw. uchwały anty-LGBT trafi do porządku obrad sejmiku województwa małopolskiego w poniedziałek, 27 września. – To już nam definitywnie uspokoi proces konsultacji, jak również negocjacji związanych z regionalnym programem operacyjnym – mówił marszałek.

Witold Kozłowski przedstawił stanowisko zarządu województwa oraz prezydium klubu Prawo i Sprawiedliwość. – Przygotowaliśmy projekt, który będzie przedstawiany w poniedziałek na sesji sejmiku. Zgodnie z oczekiwaniami usunęliśmy wszystkie zapisy dotyczące tych wrażliwych tematów oraz nieprecyzyjnych terminów sprzeciwiających się ideologii LGBT – wyjaśnił.

– Utrzymaliśmy natomiast zapisy, nieco w innym kształcie, dotyczące wsparcia dla każdej małopolskiej rodziny i odwołanie się do tysiącletniej tradycji narodu państwa polskiego, ale też wielowiekowego umiłowania Polaków do wolności – dodał marszałek.

Zarząd województwa powołał już pełnomocnika ds. równego traktowania i praw rodziny. Aktualnie trwa powoływanie całej rady w tej sprawie.