Startuje rekrutacja na UJ. W ofercie ponad 270 kierunków

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

1 czerwca w samo południe wystartuje rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024. Przyszli studenci będą mieli do wyboru ponad 270 kierunków.

– Rozpoczęcie rekrutacji na kolejny rok akademicki jest dla każdej uczelni najważniejszym momentem. Jak co roku przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę skierowaną do zarówno tegorocznych maturzystów, którzy czekają jeszcze na wyniki egzaminu dojrzałości, jak i tych z lat poprzednich oraz do studentów studiów drugiego stopnia. Mamy świadomość, że liczba kandydatów na studia w Polsce maleje, ale nie oznacza to, że nie mamy napływu bardzo poważnych maturzystów ubiegających się o jedno miejsce na kierunkach, na których trzeba mieć powyżej 90-procentowy wynik z matury, co podkreśla rangę Uniwersytetu Jagiellońskiego – powiedział podczas konferencji prasowej prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Ponad 270 kierunków do wyboru

Łącznie na nadchodzący rok akademicki najstarsza polska uczelnia przygotowała niemal 17 tys. miejsc na 273 kierunkach. Rekrutacja rozpocznie się w czwartek (1 czerwca) i potrwa do 9 lipca.

Podobnie jak w latach poprzednich uwzględniany będzie w niej tylko wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej dwujęzycznej i odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK.

Przyszli studenci o tym, czy od 1 października rozpoczną naukę na wymarzonym kierunku, dowiedzą się w drugiej połowie lipca. Uczelnia, w przypadku wolnych miejsc, rekrutować będzie nawet do września.

– Od kilku lat prowadzimy politykę projakościową polegającą na tym, że wymagamy od kandydatów coraz wyższych kryteriów. Nie spowodowało to ucieczki osób zainteresowanych naszą ofertą. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, której od lat udaje się utrzymać liczbę studentów na stałym  poziomie. W tym roku nie było potrzeby otwierania nowych kierunków na studiach pierwszego stopnia, bo uznaliśmy, że nasza dotychczasowa oferta jest adekwatna do oczekiwań kandydatów – podkreślił prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki.

Nowości

W tegorocznej rekrutacji oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego wzbogaciła się za to o 2 kierunki na studiach II stopnia. Nowością jest filologia ukraińska będąca propozycją skoncentrowaną na praktyce przekładu oraz kompetencjach, które stanowią o jakości tłumaczeń.

Jest to jedyny w Polsce kierunek, który gruntownie i wszechstronnie kształci tłumaczy języka ukraińskiego. Jego ważnym atutem jest również realizacja w ramach przedmiotów obowiązkowych programu Szkoły Prawa Ukraińskiego prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji UJ. Wydział Filologiczny, na którym będą prowadzone zajęcia, przewidział 32 miejsca – 12 dla obywateli polskich oraz 20 dla cudzoziemców.

Wśród nowości jest też elektroradiologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Celem studiów jest wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej kraju, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na tym kierunku jest wiedza ogólna z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.

Elektroradiologia to wyjątkowy kierunek zarówno w ramach oferty dydaktycznej na UJ, jak i w całym kraju, ponieważ tylko kilka uczelni prowadzi studia o podobnym programie.

W ubiegłym roku na najbardziej oblegany kierunek – psychologię (Wydział Filozoficzny) – przypadało 21 kandydatów na jedno miejsce. Na ekonomię i filologię orientalną - japonistykę – 16, a na kierunek lekarsko-dentystyczny oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia – 12.