Syryjczyk posługiwał się sfałszowanym dokumentem

fot. Krzysztof Kalinowski

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zatrzymali obywatela Syrii.

News will be here

Mężczyzna w trackie legitymowania posłużył się hiszpańskim dowodem osobistym, który był podrobiony. Później już, w trakcie szczegółowej kontroli, przyznał, że jest obywatelem Syrii. Swoje słowa poświadczył syryjskim paszportem.

– Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom do RP. Poprzez posłużenie się podrobionym dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby cudzoziemiec użył podstępu, chcąc wprowadzić w błąd dokonującego kontroli funkcjonariusza SG – mówi Tomasz Jarosz ze straży granicznej.

Syryjczyk przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W związku z naruszeniem przepisów zostanie zobowiązany do powrotu do swojego kraju.