Urzędnik z Kielc zdecyduje o nowej drodze startowej w Balicach

Kraków Airport fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie poprosiła swoich zwierzchników o wyłączenie jej z wydawania decyzji środowiskowej dotyczącej nowej drogi startowej Kraków Airport.

Jak informuje LoveKraków.pl Bożena Kotońska, zastępca dyrektora RDOŚ, powodem skierowania wniosku są powiązania rodzinne kierownictwa urzędu z osobami, których sprawa inwestycji może dotyczyć.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaakceptował wniosek krakowskich urzędników i przekazał sprawę do dyrekcji w Kielcach. – Oczekujemy, że wyłączenie RDOŚ w Krakowie oraz przekazanie przez GDOŚ sprawy do RDOŚ w Kielcach nie będzie miało istotnego wpływu na termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych – komentuje Monika Pabisek, rzecznik prasowy Kraków Airport.

Przedstawicielka portu podkreśla, że zespół spółki analizuje wskazane przez urzędników kwestie i przygotowuje uzupełnienie raportu. Dokumenty mają być złożone najpóźniej na początku sierpnia.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd lotniska planuje w 2019 roku uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć realizację inwestycji. Nowa droga startowa ma być gotowa w 2021 roku. Zadanie budowy 2,8 kilometrowej drogi pochłonie od 250 do nawet 360 mln złotych.

comments powered by Disqus