W niedzielę wybierzemy radnych dzielnicowych. Znasz kandydatów?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W niedzielę 10 grudnia odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych. To, gdzie głosuje dana osoba, jest zależne od adresu zamieszkania. Wyborca zostanie ujęty w spisie zgodnie z adresem zameldowania, o ile nie dokonał wcześniej zmiany lub nie wniósł zastrzeżeń.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. W odrębnych obwodach głosowania głosowanie odbędzie się w godzinach 15.00–21.00. Każdy wyborca będzie mógł oddać głos na jednego kandydata. W prawie każdej z osiemnastu dzielnic rady składają się z 21 osób. Wyjątkiem są dzielnice IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki i XVII – Wzgórza Krzesławickie, gdzie w skład rady wchodzi 15 osób.

Idąc do głosowania należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wyborcy. We właściwym lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania. Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
  • stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady Dzielnicy
  • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby, które w dniu głosowania ukończyły 75 lat będą mogły skorzystać również z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (więcej informacji można znaleźć TUTAJ).

Sprawdź kandydatów

W wyborach startuje łącznie 1211 kandydatów na członków Rad Dzielnic. Jak sprawdzić, kto ubiega się o mandat w naszym okręgu? Pod TYM LINKIEM znajduje się urzędowa strona poświęcona organizacji wyborów.

W punkcie 4. wypisanych jest 18 dzielnic Krakowa. Należy kliknąć w swoją dzielnicę i pobrać plik. Po odnalezieniu swojego adresu znajdziemy zarówno nazwiska kandydatów, jak i adres lokalu wyborczego, w którym w niedzielę będzie można oddać głos.