We wtorek darmowa komunikacja miejska

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Z powodu prognozowanego przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów we wtorek nie trzeba będzie płacić za przejazd komunikacją miejską.

 Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie bezpłatnej komunikacji we wtorek, 14 grudnia, od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Bezpłatna komunikacja zostaje wprowadzona we wtorek, 14 grudnia, w godzinach od 00.00 do 24.00.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW we wtorek, 14 grudnia istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.