Wojewoda interweniuje w sprawie Zakrzówka. Dwie kolejki wzbudziły wątpliwości

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Prawnicy wojewody dokonali wstępnej analizy niedawnej uchwały rady miasta w sprawie Zakrzówka. Już na tym etapie mają istotne wątpliwości co do jej zgodności z konstytucyjnymi zasadami wolności i równości, w tym – z zasadą równego dostępu do obiektów użyteczności publicznej.

We wtorek (9 lipca) do oceny nadzorczej wojewody została przekazana uchwała rady miasta z 3 lipca w sprawie zmiany regulaminu Parku Zakrzówek.

Zgodnie z nią mieszkańcy Krakowa, w szczególności osoby posiadające Kartę Krakowską, będą mogły wejść na teren parku poza kolejnością.

Jan Krzysztof Klęczar wszczął postępowanie nadzorcze, w ramach którego poproszono prezydenta miasta i radę miasta o przedstawienie wyjaśnień dotyczących kwestii budzących największe zastrzeżenia. Miasto ma czas na odpowiedź  do 17 lipca.

– Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia – przypomina urząd wojewódzki w komunikacie.

Zmiany w regulaminie

Na początku lipca radni Krakowa – na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej – dodali punkt do regulaminu parku Zakrzówek. Zgodnie z nim, mieszkańcy Krakowa na teren kąpieliska będą mogli wchodzić poza kolejnością. Jest jeden warunek: każda osoba chcąca skorzystać z przywileju będzie musiała pokazać obsłudze akwenu Kartę Krakowską.

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki