Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Wiosenne porządki nad Dłubnią