Muzeum Nowej Huty planuje wystawę o pomniku Lenina i prosi o pomoc mieszkańców