Słynna niebieska Nyska zmieniła się w „Dobrowóz” dla ratowników medycznych