Dzikie wysypiska na miejskiej działcefot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl