Złe prognozy jakości powietrza. W poniedziałek bezpłatna komunikacja

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na podstawie prognozy, która przewiduje wysoki poziom zanieczyszczeń w powietrzu, miasto wprowadza w poniedziałek bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Bezpłatna komunikacja zostaje wprowadzona w poniedziałek 11 stycznia, od godz. 00.00 do godz. 24.00. Przejazdy bez biletu będą możliwe na terenie miasta i w gminach, które są obsługiwane przez krakowską komunikację miejską.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w poniedziałek, 11 stycznia istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Ostrożnie

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
- ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
- osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe lekarstwa i stosować się do zaleceń lekarzy.

Sytuacja się poprawia

Miasto podsumowało niedawno 2020 rok pod względem jakości powietrza. Okazało się, że liczba dni ze stężeniem PM10 powyżej dopuszczalnego poziomu dobowego 50 µg/m3 spadła do 49. Dla porównania, w roku 2018 było ich 104, a w roku 2019 – 64.

Od dwóch lat nie przekroczyliśmy normy rocznej dla pyłu PM10, która wynosi 40 µg/m3. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 43, w 2019 – 35, a w 2020 – 30.

– Działania miasta w zakresie poprawy jakości powietrza przynoszą efekty, ale to nie znaczy, że będą one w błyskawicznym tempie odczuwalne. Wymaga to czasu i współpracy w obszarze gmin ościennych czy całej Małopolski. Kraków nie jest samotną wyspą, a na stan powietrza ma wpływ bardzo wiele czynników, również to, jak wygląda tempo wymiany pieców poza granicami stolicy Małopolski – komentował Paweł Ścigalski pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

comments powered by Disqus