1,5 mln euro na badanie wpływu SI na mobilność miejską. Czy maszyny nas przechytrzą?

Dr Rafał Kucharski fot. Copyright 2018 Len Spoden Photography

Dr inż. Rafał Kucharki otrzymał grant na badania wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską. Naukowiec z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego może się pochwalić otrzymaniem najbardziej prestiżowego grantu w Europie.

Dr Rafał Kucharski sprawdzi, czy inteligentne maszyny mogą funkcjonować lepiej niż ludzie – dojeżdżać do celu szybciej, sprawniej lub taniej niż my. Wprowadzenie sztucznej inteligencji, przy ograniczonej przestrzeni miast, będzie oznaczać, że użytkownicy bez dostępu do technologii będą podróżować dłużej i w gorszych warunkach. Projekt najpierw sprawdzi, czy takie ryzyko faktycznie występuje, a następnie zaproponuje metody osiągania synergii i wspólnego korzystania z przestrzeni miast.

Przewaga, dzięki SI

– To, jak funkcjonują miasta i że pewne drogi się korkują, a linie tramwajowe czy autobusowe są bardziej obciążone, wynika z interakcji między ludźmi i z naszych decyzji, o której godzinie wyjechać, jaki środek transportu i trasę wybrać. Jeśli decyzję zaczną podejmować za nas roboty czy maszyny ze sztuczną inteligencją, to jest ryzyko, że z nami wygrają. Może się okazać, że właściciele samochodów wyposażonych w sztuczną inteligencję mniej czasu stracą w korkach, a ci którzy nie dysponują dostępem do technologii, będą ponosić coraz większe koszty, bo ograniczone zasoby zostaną wykorzystane przez sztuczną inteligencję – mówi dr Rafał Kucharski.

– W tych interdyscyplinarnych badaniach modele miejskich systemów transportowych będą łączone z modelami głębokiego uczenia maszynowego. (…) W czterech grach, w które wszyscy nieświadomie gramy każdego dnia z innymi kierowcami i pasażerami, maszyny będą chciały najpierw nauczyć się nas naśladować, następnie przechytrzyć, korzystając ze swych przewag nad ludźmi, aby w końcu zostać ujarzmionymi i uregulowanymi tak, by z nami synergicznie współdziałać, pomagając miastom osiągać cele neutralności klimatycznej – tłumaczy element badań naukowiec.

–  Warto podkreślić, że realizacja grantu ma szansę przynieść niezwykle praktyczne zastosowania, które będą wpływać na życie każdego z nas – mówi prof. Włodzimierz Zwonek, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

W tym roku o Starting Grants ubiegało się prawie 3 tys. przedstawicieli nauki. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 408 projektów o łącznej wartości 636 mln euro z 26 krajów Europy. Najwięcej z nich będzie realizowanych w Niemczech (81), Wielkiej Brytanii (70), Holandii (40) i we Francji (39). Naukowcom z polskich uczelni udało się zdobyć 4 granty. ERC postanowiło dofinansować projekty realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Na pięcioletnie badania dr Kucharski otrzymał 1,5 mln euro.

comments powered by Disqus