2021 rokiem jubileuszy KHK i Ekospalarni

fot. Krzysztof Kalinowski

Rok 2021 jest dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA i spółek wchodzących w skład grupy podatkowo-kapitałowej rokiem wyjątkowym. Mija 25 lat od powstania KHK SA i 5 lat od wybudowania i oddania do eksploatacji Ekospalarni.

– Przez cały rok będziemy przedstawiać mieszkańcom Krakowa historyczne i współczesne oblicze zarówno KHK SA jak i całej grupy kapitałowej. Opowiemy o początkach firmy, jej rozwoju, współczesnym obliczu i planach na przyszłość – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

W 1996 roku, roku powstania KHK SA w skład grupy podatkowej krakowskich spółek komunalnych weszły: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (aktualnie MPK SA). W tamtym czasie powstanie grupy było niezwykle nowatorskim rozwiązaniem, nieznanym w innych miastach Polski.

– Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu podatkowej grupy kapitałowej. Pozwoliło to na osiągniecie znacznych oszczędności podatkowych: w latach 1996 – 2019 w wysokości ok 112 mln. zł. Zaoszczędzone środki w całości zostały przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę miejską – dodaje prezes KHK SA.

W ciągu 25 lat wiele się zmieniło. Z biegiem czasu do grupy podatkowo-kapitałowej dołączyła Agencja Rozwoju Miasta SA w Krakowie (ARM SA) – obecnie, po zmianie nazwy Arena Kraków SA, spółka zarządzająca jedną z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

Jednym z największych zadań KHK była budowa Ekospalarni
Jednym z największych zadań KHK była budowa Ekospalarni

Z kolei sama spółka dominująca, Krakowski Holding Komunalny SA na początku XXI wieku otrzymała od władz Krakowa niezwykle trudne i ważne zadanie - wybudowanie Ekospalarni.

Przygotowanie dokumentacji do przetargu, konkurs architektoniczny, wybór lokalizacji, konsultacje społeczne i przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy zakładu ze środków europejskich trwało dobrych kilka lat. Sama budowa – zaledwie dwa lata. W grudniu 2015 roku instalacja rozpoczęła pracę. W czerwcu 2016 roku Ekospalarnia została przejęta do eksploatacji przez KHK SA. Od tego czasu mija już 5 lat dobrej, bezproblemowej pracy zakładu. Ta strategiczna dla miasta inwestycja przetwarza odpady nienadające się już do recyklingu i jednocześnie produkuje dla mieszkańców Krakowa prąd i ciepło. Instalacja jest stale modernizowana, a w planie na najbliższe lata jest wzbogacenie jej o dodatkową instalację odzysku ciepła ze spalin oraz rozbudowanie o zakład odzysku energii.

KHK SA wraz z zarządzaną przez niego Ekospalarnią oraz spółkami grupy podatkowo-kapitałowej idzie z duchem czasu. Odpowiada na wyzwania związane z dbałością o otaczające nas środowisko, zapobieganiem skutkom zmian klimatycznych, prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne, angażuje się w kwestie związane z dalszym rozwojem alternatywnych źródeł energii. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte przez 25 lat funkcjonowania będą nadal wykorzystywane dla rozwoju Krakowa i poprawy komfortu życia jego mieszkańców.

KHK odpowiadał m.in. za organizację przetargu na dostawę samochodów elektrycznych (od lewej: T. Trzmiel, J. Majchrowski)
KHK odpowiadał m.in. za organizację przetargu na dostawę samochodów elektrycznych (od lewej: T. Trzmiel, J. Majchrowski)

comments powered by Disqus