67 mln złotych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

fot. Agata Wnuk/LoveKraków.pl

Szereg działań związanych z opieką, wsparciem i edukacją ukraińskich dzieci, które przybyły do Krakowa po 24 lutego, zostanie sfinansowane ze środków UNESCO. To efekt porozumienia miasta z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Kraków od początku wspierał uciekających z Ukrainy poprzez m.in. zbiórki żywności, odzieży i innych niezbędnych rzeczy codziennego użytku, ale również finansując przez określony czas przejazdy komunikacji miejskiej czy postój w strefie płatnego parkowania oraz zapewniając zakwaterowanie.

Do tego dochodzą kwestie związane z opieką zdrowotną, edukacją, wsparciem psychologicznym i aktywizacją zawodową. Natomiast podpisane porozumienie z UNICEF-em pod koniec kwietnia tego roku zabezpieczy pod kątem finansowym wsparcie kierowane przede wszystkim dla ukraińskich dzieci.

TUTAJ można wpłacić środki na pomoc dla ukraińskich dzieci – zbiórkę prowadzi UNICEF

Fundusz planuje przeznaczyć 67 mln złotych na takie zadania, jak organizacje, prowadzenie i odpowiednie wyposażenie miejsc wsparcia, integracji i aktywności dla dzieci i ich opiekunów. Wyrównanie dostępu do krakowskich szkół i przedszkoli dla ukraińskich dzieci. Zapewnienie informacji z zakresu ochrony zdrowia, promocji szczepień, świadczeń rehabilitacyjnych, badań i wsparcia psychologicznego. Dofinansowanie opieki i wyżywienia w m.in. niepublicznych żłobkach.

Środki te zostaną również wydane na prowadzenie i rozwój miejsc, gdzie wspierane będą całe rodziny. Pozwolą one też na wsparcie finansowe tymczasowym opiekunom oraz na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.

– Dzieci, które uciekły z Ukrainy, tak jak wszystkie ofiary wojen i konfliktów na świecie, rozpaczliwie potrzebują bezpieczeństwa, stabilności i nadziei. Mają prawo do naszej pomocy. Naszym obowiązkiem jest ich ochrona, zapewnienie pomocy w powrocie do zdrowia i prawidłowym rozwoju. Od tego zależy nasza wspólna przyszłość – poinformował UNICEF po podpisaniu porozumienia w kwietniu.