Będą zmiany na rondzie Grunwaldzkim. Głównie dla rowerzystów, ale zyskają też piesi

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ZDMK szuka firmy, której zadaniem będzie wprowadzenie korekt ciągów pieszych i rowerowych na rondzie Grunwaldzkim.

Przejazd rowerem pomiędzy mostem Grunwaldzkim a ul. Monte Cassino lub odwrotnie nie należy do najwygodniejszych. Problematyczne są m.in. zakręty pod kątem prostym i zbyt mała szerokość w zestawieniu z dużym natężeniem ruchu – pieszego i rowerowego.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa dwa lata temu rozpisał przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń. Wśród wytycznych było przygotowanie dwóch wersji: z zachowaniem obecnego układu pasów dla samochodów oraz w wersji ze zmniejszeniem liczby pasów na ul. Monte Cassino z czterech do trzech (oznaczałoby to połączenie pasa do jazdy na wprost z buspasem do skrętu w lewo).

Sporo drobnych zmian

Teraz ogłoszony został przetarg na wykonawcę prac i wiadomo już, że wygrała wersja z zachowaniem obecnego układu pasów. O ile więc nie uda się poszerzyć przestrzeni dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ściany Centrum Kongresowego, o tyle korzystanie z samego ronda ma być znacznie łatwiejsze.

Projektanci zadbali m.in. o wygładzenie łuków i przynajmniej częściowe oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego. Udało się też nieznacznie poszerzyć przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, kosztem zmniejszenia i innego ukształtowania zieleńców.

Po zmianach rondo ma wyglądać tak:

Zarząd dróg czeka na oferty do 21 lipca i zakłada, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

Rozwiązanie doraźne

W swojej opinii do projektu z sierpnia ubiegłego roku Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu skomentował, że „projekt pozwoli na istotną poprawę ruchu rowerowego we wschodniej części ronda przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji w istniejący układ drogowy”. – Niemniej, z uwagi na stale rosnący ruch rowerowy, przedstawione rozwiązania należy traktować jako doraźne. Docelowo konieczne będzie zweryfikowanie możliwości ingerencji w geometrię układu drogowego oraz konstrukcję mostu celem poprawy rozwiązań (…) – czytamy w dokumencie dołączonym do przetargu.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki