News LoveKraków.pl

Będzie wreszcie master plan dla Wesołej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
– Agencja Rozwoju Miasta Krakowa jest w trakcie kompletowania dokumentacji, która jest niezbędna do ogłoszenia konkursu na przygotowanie master planu dla Wesołej – przekazała prezes spółki Katarzyna Olesiak.
Cały obszar Wesołej to prawie 50 hektarów. W 2019 roku miasto kupiło od Szpitala Uniwersyteckiego część tego terenu o powierzchni 9 ha, co kosztowało 283 mln zł. Od tamtej pory poszpitalne grunty wraz z okazałymi gmachami nie doczekały się kompleksowej rewitalizacji. Część budynków została co prawda wynajęta prywatnym spółkom, m.in. na centrum gastronomiczne i kompleks restauracji rodzinnych (jeszcze nie działają), ale to zdecydowanie za mało, żeby tchnąć w Wesołą nowe życie. 9-hektarowy obszar nieopodal Plant wciąż pozostaje niewykorzystanym potencjałem Krakowa.

Zagospodarowaniem Wesołej zajmuje się Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Kierował nią Jan Pamuła, który w latach 2008-2016 był szefem krakowskiego lotniska. Obecnie funkcję prezesa pełni Katarzyna Olesiak, wcześniej dyrektorka magistrackiego wydziału kultury. Poza gastronomią to właśnie kultura ma być ważnym elementem Wesołej.

Jak na razie do poszpitalnych budynków wprowadziło się Krakowskie Biuro Festiwalowe, działa też Apteka Designu, a dawny klasztor został wynajęty m.in. miejskiej orkiestrze Capella Cracoviensis. Teraz na Wesołej można zwiedzać natomiast multimedialną wystawę „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo”. To wszystko jednak wciąż za mało, by nazwać poszpitalny obszar nową, kulturalną wizytówką miasta.

Od dawna mówi się o tym, że Wesoła potrzebuje master planu, który nakreśli kompleksową wizję rozwoju dawnej dzielnicy i wskaże możliwości finansowania tego dużego projektu. Nowe władze miejskiej spółki zapewniają, że master plan powstanie. – ARMK jest w trakcie kompletowania dokumentacji, niezbędnej do ogłoszenia konkursu na jego przygotowanie. Plan Generalny, oprócz określenia całościowej wizji ponownego zagospodarowania terenów, zakupionych przez gminę, powinien również szczegółowo przedstawić potencjalne funkcje dla nieruchomości, zarządzanych przez spółkę – przekazała nam Katarzyna Olesiak.

Spółka udostępniła nam również najnowsze informacje, dotyczące obecnego zagospodarowania budynków. Szczegóły poniżej:

  • Kopernika 15B, 19A (apteka) – budynki wynajęte w całości Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu,
  • Kopernika 19 (kościół) – nadal pełni swoją funkcję sakralną,
  • Kopernika 19 (dawny klasztor) – częściowo wynajęty (Capella Cracoviensis, Stowarzyszenie Spółdzielni Muzycznej, Stowarzyszenie ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika), w części budynku mieści się Biuro Inwestycji ARMK, w najbliższych miesiącach (po przeprowadzce z budynku Biprostalu przy ul. Królewskiej 57) budynek stanie się także docelową siedzibą miejskiej spółki,
  • Kopernika 19A („króliczarnia”) – budynek zajmowany przez ekipę techniczną ARMK,
  • Kopernika 21A – budynek wynajęty w całości Szpitalowi Uniwersyteckiemu na potrzeby kontynuacji prowadzenia (do roku 2030) – do czasu przeprowadzki – Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży,
  • Kopernika 21B – budynek wynajęty w całości spółce Pleyadex 5, która będzie prowadziła w nim centrum gastronomiczne,
  • Grzegórzecka 18 – budynek wynajęty w całości spółce Pleyades-6, która będzie prowadziła w nim kompleks restauracji rodzinnych.