Bójka zakończona deportacją

Obcokrajowcy łamiący polskie prawo powinni pamiętać, że oprócz odpowiedzialności karnej, mogą czekać ich również przykre konsekwencje pobytowe.
26-latek z Ukrainy przebywał w Polsce na podstawie ważnego paszportu oraz karty pobytu. W lutym złożył kolejny wniosek do wojewody małopolskiego o zezwolenie na pobyt i pracę. Niestety, młody Ukrainiec, niezależnie od decyzji wojewody, będzie musiał opuścić Polskę.

Cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, ponieważ brał udział w bójce, w wyniku której jeden z jej uczestników doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.  

Po uprawomocnieniu się wyroku sądowego, personalia 26-latka zostały wpisane do wykazu osób niepożądanych w Polsce. Wczoraj, podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonej przez strażników granicznych z Krakowa, cudzoziemiec został zatrzymany. Komendant krakowskiej straży granicznej wydał wobec cudzoziemca decyzję administracyjną zobowiązującą go do powrotu na Ukrainę. Dodatkowo mężczyznę obejmie 3-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen. Decyzja stanie się ostateczna po zakończeniu procedury pobytowej przed wojewodą.