Budowa obwodnicy Zabierzowa wraz z tunelem będzie kosztować 613 mln złotych

Droga krajowa nr 79 w Zabierzowie fot. GDDKiA

GDDKiA ponownie wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Inwestycja ma kosztować ponad 613 mln złotych.

Ponowny wybór oferty

Pod koniec października krakowski oddział GDDKiA wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum Strabag. Od tej decyzji odwołał się inny uczestnik postępowania - konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal, Polbud - Pomorze, Mosty Łódź (partnerzy). KIO wyrokiem z 28 listopada 2022 r. uwzględniła to odwołanie i zobowiązała Generalną Dyrekcję do unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty.

– W wyniku ponownej oceny, oferta konsorcjum z liderem Strabag Polska została odrzucona. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum z liderem Polimex Infrastruktura. Jej wartość to 613 mln złotych. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Jeżeli żadne nie zostanie złożone, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót Generalna Dyrekcja będzie mogła podpisać umowę – informuje Kacper Michna z GDDKiA.

Budowa obwodnicy i przebudowa infrastruktury

Wykonawca zbuduje obwodnicę o długości ok. 10,3 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa.

Nowa obwodnica obsłuży też tereny przyległe dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna, oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.