CM UJ rozbuduje swój kampus. Do zburzenia jeden z akademików

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Collegium Medicum UJ jest w trakcie przetargu na rozbudowę kampusu. W ramach I etapu inwestycji powstaną budynki dydaktyczne, laboratoria ze zwierzętarnią, a następnie m.in. parking wielopoziomowy. Cena – ok. 190 mln złotych.

Urząd miasta 30 lipca wydał decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji, które obejmie kilkanaście działek przy ul. Kostaneckiego, Medycznej, Obronnej i Badurskiego.

Przetarg został ogłoszony w połowie lipca. Na oferty uczelnia czekać będzie do 15 września. Chodzi o modernizację i rozbudowę istniejącego Kampusu UJ CM w Prokocimiu.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie laboratorium i dwa budynki dydaktyczne, a oprócz tego układ komunikacyjny i tereny zielone z małą architekturą. Wykonawca będzie miał 48 miesięcy na stworzenie projektu, zdobycie odpowiednich zgód i ukończenie robót. Oferty będą oceniane w czterech płaszczyznach: cena (45%), koncepcja (40%), rabat (10%) i doświadczenie głównego projektanta.

W kolejnych etapach powstać ma zwierzętarnia, parking wielopoziomowy z garażami podziemnym i ogród doświadczalny.

Dom Studencki zniknie

Inwestycja zakłada wyburzenie jednego z trzech tamtejszych budynków, a konkretnie Akademika „C”, który znajduje się przy ul. Badurskiego 13. Co ciekawe, UJ rozpisał przetarg na zadanie, które zakłada rozbiórkę metodą wybuchową. Na ten cel uczelnia ma blisko 1,4 mln złotych.

Przetarg w tej sprawie już się odbył, jednak pod koniec maja został unieważniony z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim