Co z budową S7? W Krakowie nie widać postępów prac [ZDJĘCIA]

fot. GDDKiA

Teren budowy drogi S7 przez nowohuckie dzielnice, oczyszczony na początku roku z drzew, zdążył już się na nowo zazielenić, a mieszkańcy zwracają uwagę na brak pracowników i sprzętu. GDDKiA uspokaja, że inwestycja posuwa się do przodu.

Po tym, jak w lipcu ubiegłego roku został wybrany nowy wykonawca odcinka S7 Widoma Kraków, na terenie Krakowa prowadzone były prace rozbiórkowe, wycinka drzew i prace archeologiczne.

Jednak w ostatnich tygodniach na części krakowskiego odcinka nie widać postępów. – Od zjazdu z obecnego odcinka aż do planowanego węzła Mistrzejowice w zasadzie od dłuższego czasu nic się nie dzieje. Zniknęły wszystkie maszyny, brygady budowlańców, teren zaczyna zarastać samosiejkami i chwastami – pisze do nas Czytelnik.

Różne tempo

Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja, że prace są prowadzone, choć nie na całym odcinku w jednakowym stopniu.

– W zależności od miejsca trwa budowa dróg technologicznych, przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, a także umacniane jest koryto rzeki Dłubni – wylicza przedstawicielka dyrekcji.

Wśród powstających obiektów wymienia głównie te poza granicą Krakowa. – Przygotowywane są platformy robocze do budowy obiektów inżynierskich. Wykonywane są zbrojenia i betonowanie fundamentów przejścia dla zwierząt i wiaduktu nad drogą gminną w Zalesiu oraz wiaduktu nad drogą gminną w Michałowicach. Budowane jest przejście dla zwierząt i wiadukt nad drogą dojazdową w Zastowie i wiadukt w Krakowie nad ulicą Ku Raciborowicom. Trwają jeszcze badania archeologiczne w Zesławicach i Sadowie. W Krzesławicach na dwóch stanowiskach archeologicznych prace główne zostały zakończone, ale pozostał do przebadania pas przy ciągu gazowym – wymienia Iwona Mikrut.

 

Prace trwają na węźle Mistrzejowice. Jak czytamy w najnowszym komunikacie, wkrótce pojawią się kolejne zmiany: we wtorek 14 czerwca o godz. 8:30 w ciągu ul. Łowińskiego wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu związana z wyjazdami z budowy na drogę. Wyjazdy zlokalizowane będą po północnej stronie ulicy, około 200 m i 500 m przed skrzyżowaniem z ul. Kocmyrzowską.

Najpierw poza miastem

Wykonawca od początku zapowiadał, że prace rozpoczną się od strony Widomej, a odcinek miejski będzie gotowy później. Według pierwotnych zapewnień, odcinek od Widomej do Krakowa miał być gotowy w przyszłym roku, natomiast prace na terenie miasta miały się zakończyć w roku 2024.

Oprócz prac w terenie trwają również te związane z projektowaniem. Dotyczy to m.in. węzła łączącego drogę S7 i północną obwodnicę Krakowa. O tym, że wymaga on przeprojektowania, pisaliśmy szerzej m.in. tutaj:

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Mistrzejowice Wzgórza Krzesławickie Nowa Huta