Czego nie będzie można robić na Zakrzówku? Regulamin gotowy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował projekt regulaminu dla powstającego parku Zakrzówek. Dokument musi najpierw przyjąć rada miasta, ale wiadomo już, co w rejonie popularnego zalewu ma być dozwolone, a co nie.

Wprowadzenie regulaminu jest standardową procedurą w każdym powstającym parku. Ten przypadek różni się jednak od pozostałych tym, że potencjalnych niebezpieczeństw jest więcej niż w innych parkach – nawet od tych, które również obejmują zbiornik wodny, np. przy Bagrach. Dlatego też obok zupełnie standardowych zapisów dotyczących zaśmiecania terenu albo niszczenia infrastruktury i zieleni znalazły się tam też zakazy dotyczące skakania do wody czy wspinania się na skały.

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się w ten sposób do częściowego udostępnienia gotowych już części parku, co ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni – mimo, że kolejne etapy będą jeszcze w trakcie budowy. Sprawa ma zostać poruszona już podczas najbliższej sesji rady miasta, potem potrzebny będzie jeszcze dwutygodniowy okres od publikacji do formalnego wejścia w życie.

– Ta część Zakrzówka, gdzie nie toczą się prace budowlane, potrzebuje pewnych regulacji, z uwagi na to, że miejsce to staje się coraz bardziej popularne. Będzie to ułatwienie dla służb, które odpowiadają tam za porządek – mówi Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

Co w projekcie?

Treść regulaminu może się jeszcze zmienić w wyniku dyskusji radnych. Proponowane obecnie zapisy nakazują użytkownikom m.in. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, stosowanie się do znaków i tablic, zachowanie ciszy i spokoju w godzinach 22-6, posprzątanie miejsca wypoczynku przed jego opuszczeniem i poszanowanie żyjących tam zwierząt.

Osoby pływające po zalewie z wykorzystaniem sprzętu pływającego muszą przestrzegać przepisów żeglugowych, a osoby pływające powinny dostosować swoją aktywność do umiejętności i panujących warunków. Dzieci do lat 15 mogą przebywać w parku tylko pod opieką dorosłych. W czasie silnych wiatrów, burz, w okresie zimowym czy podczas schodzenia po stromiznach należy zachować szczególną ostrożność.

Zabrania się natomiast:

1) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) płoszenia i chwytania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt;
3) karmienia dzikich zwierząt;
4) używania sprzętu nagłaśniającego bez zezwolenia Zarządcy Parku;
5) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów;
6) dotykania urządzeń elektrycznych;
7) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zezwolenia Zarządcy Parku;
8) organizowania imprez bez zezwolenia Zarządcy Parku;
9) biwakowania;
10) leżakowania na pomostach i innych przejściach w odległości mniejszej niż 1,5 metra od brzegów kąpieliska;
11) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli poza miejscami do tego wyznaczonymi i wchodzenia do wody lub kąpieli wbrew zakazom;
12) wykonywania skoków do wody w tym z pomostów, brzegów zbiorników wodnych, urwisk, półek skalnych oraz zabezpieczeń ścian kamieniołomu;
13) wchodzenia do zbiorników wodnych lub kąpieli osobom znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu;
14) używania sprzętu pływającego bez zgody Zarządcy Parku;
15) cumowania, przypływania do brzegu oraz wodowania sprzętu wodnego bez zgody Zarządcy Parku;
16) zanieczyszczania wody, używania w obrębie zbiorników wodnych i ich bezpośredniego otoczenia szkodliwych substancji chemicznych, środków piorących i higieny osobistej;
17) kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody;
18) poruszania się poza wyznaczonymi szlakami;
19) wspinania się na skały poza miejscami wyznaczonymi do wspinaczki przez Zarządcę Parku;
20) przekraczania barierek zabezpieczających (lin, poręczy itp.), w tym przechylania się przez barierki i siadania na barierkach;
21) wchodzenia, wspinania się, niszczenia zabezpieczeń ścian kamieniołomu oraz korzystania z zabezpieczeń Parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
22) wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów bez zgody Zarządcy Parku, z wyłączeniem rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego – UTO. W tym ostatnim przypadku regulamin przewiduje też szczegółowe obostrzenia podobne jak w prawie o ruchu drogowym, dotyczące np. zakazu pozostawiania hulajnóg na terenie parku, kierowania pod wpływem alkoholu czy nieutrudniania ruchu pieszych.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki