Raport o stanie miasta. Pasażerowie nie powrócili do komunikacji, lepiej z torowiskami, nieco drgnęło z parkingami

fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

Nieznacznie zwiększyła się liczba miejsc parkingowych, powstało 5,4 km infrastruktury rowerowej, niewiele więcej osób korzystało z komunikacji miejskiej, zdecydowanie poprawiła się jakość torowisk – takie wnioski można wyciągnąć z raportu o stanie gminy za zeszły rok.

Co roku władze gmin muszą do końca maja stworzyć raport o stanie gminy za zeszły rok. Krakowski dokument składa się z 15 rozdziałów, które osobno traktują m.in. sport, kulturę, mieszkalnictwo, ochronę środowiska czy transportu. Skupmy się na tej ostatniej dziedzinie.

Transport zbiorowy

Średni wiek taboru autobusowego MPK wynosi 5,97 lat
Średni wiek taboru autobusowego MPK wynosi 5,97 lat

W zeszłym roku dwóch operatorów (MPK oraz firma Mobilis) obsługiwało łącznie 192 linie autobusowe (w 2020 roku było 181). Przejechali w sumie 42,7 mln km (wzrost o ponad 2,7 mln km). O ponad 2 mln wzrosła również liczba przejechanych kilometrów (do 15,3 mln km) na 28 liniach tramwajowych.

Pasażerowie mogli korzystać z 382 tramwajów, których średni wiek taborowy wynosił ok. 30,5 lat (spadek o niespełna 3 lata względem wcześniejszego roku). Było to możliwe dzięki kupnie przez MPK 30 niskopodłogowych pojazdów Lajkonik.

Spadek liczby osób korzystających z miejskiego transportu spowodowany epidemią koronawirusa nieznacznie wyhamował. W 2019 roku z usług przewoźników skorzystało 416 mln osób, w 2020 roku zaledwie 220 mln, a w zeszłym – tylko 256 mln osób.

Duża poprawa jakości torowisk

Łącznie na utrzymanie infrastruktury tramwajowej przeznaczono ponad 46 mln złotych
Łącznie na utrzymanie infrastruktury tramwajowej przeznaczono ponad 46 mln złotych

Zdecydowanie lepiej wyglądają wskaźniki dotyczące torowisk, które muszą być wyremontowane. W 2021 roku spośród ponad 193 km tylko 15,3 km zdiagnozowano jako wymagające modernizacji (7,9%). Dla porównania w 2020 roku w podobny sposób zakwalifikowano prawie 27%, a w 2019 – 20% torowisk.

Gruntowną naprawę przeszły torowiska na ul. Ujastek Mogilski oraz Ujastek. Wyremontowany został odcinek ulicy Zakopiańskiej, a także rozpoczął się remont wzdłuż al. Jana Pawła II i Ptaszyckiego. Przeprowadzono także mniejsze remonty zwrotnic i rozjazdów w rejonie ulicy Lubicz czy Bieńczyckiej oraz pętli Nowy Bieżanów i Łagiewniki.

40 mln na infrastrukturę rowerową

Za pomocą zmian organizacji ruchu udostępniono 3,4 km tras
Za pomocą zmian organizacji ruchu udostępniono 3,4 km tras

Na inwestycje rowerowe w zeszłym roku przeznaczono 40,1 mln złotych, co pozwoliło wybudować m.in. 2 km tras rowerowych (np. wzdłuż ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Puszkarskiej, Walerego Sławka, Banacha/Zauchy, Klimeckiego, Babińskiego, Skotnickiej). Rowerzyści otrzymali też 3,4 km nowych tras poprzez zmiany w organizacji ruchu.

Urzędnicy zwracają uwagę, że w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej oraz rozbudowy ul. Igołomskiej udostępniono dla ruchu rowerowego kolejne odcinki, ale ich długość zostanie uwzględniona dopiero w statystykach w bieżącym roku, ponieważ są to wieloletnie i wieloetapowe inwestycje.

Parkowanie

31,7% – tyle wyniosło wykorzystanie miejsc postojowych w systemie P&R
31,7% – tyle wyniosło wykorzystanie miejsc postojowych w systemie P&R

Nieco drgnęły statystyki mówiące o liczbie miejsc parkingowych. Na obszarze płatnego parkowania co prawda od 2020 roku mamy dostępnych 20 804 miejsc postojowych (4% z nich przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami), ale zwiększyła się liczba stanowisk na parkingach Park&Ride. Na koniec 2021 roku dostępnych było 719 miejsc, o 31 więcej niż rok wcześniej, pomimo iż oddano do użytku 87-stanowiskowy obiekt przy przystanku kolejowym Mydlniki-Wapiennik. W tym czasie zlikwidowano parking przy ul. Balickiej.