Dyrektor ZIM: Pierwsze ekipy na al. 29 Listopada pojawią się w październiku

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakładamy jednak, że pierwsze prace budowlane nie spowodują znaczących utrudnień, będą to roboty przygotowawcze, usuwana będzie infrastruktura kolidująca. Zapewne na pewnych odcinkach pojawią się lokalne zawężenia. Z większymi utrudnieniami należy się liczyć w przyszłym roku – mówi o przebudowie al. 29 Listopada Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

1 września Zarząd Inwestycji Miejskich otrzymał zezwolenie na rozpoczęcie przebudowy al. 29 Listopada. Kiedy zostanie przekazany wykonawcy plac budowy?

Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM: Dostaliśmy decyzję zezwalającą na realizację (ZRID) tego zadania wraz z postanowieniem o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Z rozpoczęciem prac nie musimy więc czekać na ostateczność decyzji ZRID. Nie oznacza to jednak, że wykonawca może natychmiast wejść na plac budowy. Kontrakt jest realizowany zgodnie ze standardami FIDIC, czyli powszechnie uznanymi, międzynarodowymi wzorcami umów na roboty budowlane. To wymusza konieczność spełnienia przez wykonawcę określonych warunków, zanim zostanie mu przekazany plac budowy.

Jakie to są warunki?

Wśród warunków jest m.in. przekazanie przez wykonawcę szczegółowego programu robót do zatwierdzenia, a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oba dokumenty są przygotowywane, muszą zostać dostarczone, zweryfikowane i zatwierdzone przez nas. Dopiero to otwiera drogę do przekazania placu budowy. Dodatkowo, wykonawca przygotowuje obecnie projekty tymczasowej organizacji ruchu, które będą zatwierdzane przez jednostki miejskie, policję. W tym konkretnym przypadku, tymczasowa organizacja ruchu musi być skoordynowana z trwającą po sąsiedzku budową linii KST do Górki Narodowej, z tymczasową organizacją ruchu, która jest wdrażana w ramach tej inwestycji.

Co więcej, kontrakt realizowany jest w mocno zurbanizowanym terenie, z dwoma obiektami kolejowymi przeznaczonymi do całkowitej przebudowy, licznymi budynkami i budowlami przeznaczonymi do wyburzenia w tym 15 budynkami mieszkalnymi. Przed przejęciem tych obiektów (dotyczy to też licznych ogrodzeń) muszą one zostać oszacowane. Operat szacunkowy będący podstawą wyceny sporządza biegły wyznaczony przez wojewodę. Na podstawie tego operatu wojewoda wydaje decyzję odszkodowawczą. W tym zakresie też obowiązują terminy ustawowe, które muszą zostać dochowane. Wspólnie z wykonawcą działamy tak, żeby w październiku pierwsze ekipy pojawiły się w rejonie al. 29 Listopada.

Aleja 29 Listopada po rozpoczęciu budowy będzie zawężona czasowo do jednego pasa ruchu w każdym kierunku? Jakich zmian muszą spodziewać się kierowcy?

Tymczasowa organizacja ruchu jest opracowywana. Tak jak wspomniałem, w tym przypadku konieczne jest, żeby zakres zmian był skoordynowany z tymczasową organizacją ruchu związaną z budową tramwaju do Górki Narodowej. Zakładamy jednak, że pierwsze prace budowlane nie spowodują znaczących utrudnień, będą to roboty przygotowawcze, usuwana będzie infrastruktura kolidująca. Zapewne na pewnych odcinkach pojawią się lokalne zawężenia. Z większymi utrudnieniami należy się liczyć w przyszłym roku. 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony