Fundusze dobrze wydane – Wodociągi Miasta Krakowa inwestują w infrastrukturę

fot. MPWiK

Wodociągi Miasta Krakowa są już na półmetku projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”. Jego wartość wynosi ponad 170 mln zł, z czego ponad 84 mln zł to dofinansowanie unijne.

W ramach tego projektu zaplanowano budowę 6 km kanalizacji i 3,6 km nowej sieci wodociągowej, a także remont ponad 23 km kanalizacji oraz 5,3 km wodociągu.

Dotychczas zrealizowano już 21 zadań spośród 26 przewidzianych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”. Część kontraktów wykonano w terminach krótszych niż pierwotnie przewidywano.

Do końca bieżącego roku ukończone zostaną remonty kolektorów kanalizacyjnych na obu brzegach rzeki Wilgi, prawobrzeżnego rzeki Białuchy, lewobrzeżnego Wisły oraz w al. Słowackiego, Mickiewicza i Krasińskiego. Zakończona zostanie także rozbudowa piaskowników na terenie największej  w południowej Polsce oczyszczalni ścieków Płaszów.

W zakresie zaplanowanych zadań Spółka dokonała bezprecedensowego w skali europejskiej przedsięwzięcia inżynieryjnego. Chodzi o remont kanalizacyjnego syfonu pod dnem Wisły na wysokości stopnia wodnego Dąbie. Syfon składa się z dwóch nitek o przekroju 1,5 m i jednej o przekroju 1,2 m – każda o długości blisko 300 m.

Renowację przeprowadzono metodą rękawa z włókna szklanego nasyconego żywicami epoksydowymi, który został wprowadzony do kanałów, a następnie utwardzony promieniowaniem ultrafioletowym. Od lat przy renowacyjnych pracach wodociągowych i kanalizacyjnych w Krakowie wykorzystuje się technologie bezwykopowe. Wodociągi Miasta Krakowa są w Polsce liderem wdrażania innowacji w tym zakresie. Dzięki metodom bezwykopowym, modernizacja sieci kanalizacyjnej przebiega niemal niezauważalnie dla mieszkańców miasta, a co najważniejsze nie dezorganizuje życia Krakowa.

Modernizacji ulega również sieć wodociągowa. W ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” przeprowadzono remonty rurociągów magistralnych w ciągu ul. Opolskiej od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Grażyny, w ciągu ul. Broniewskiego od al. Andersa do ronda Hipokratesa oraz magistrali od Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia do ul. Makuszyńskiego.

Kończy się modernizacja magistrali w ciągu ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kieleckiej, Brodowicza i Olszyny. Modernizacje przebiegły metodami bezwykopowymi – w technologii „close fit” (wtłaczania do istniejącego rurociągu ciasno spasowanej rury polietylenowej) lub metodą rękawa wykonanego z włókien poliestrowych i nylonowych. W obu przypadkach efektem jest szczelna, wytrzymała i spełniająca wszelkie wymogi higieniczne, wewnętrzna powłoka rurociągu. Wyeliminowane zostaje ryzyko zanieczyszczenia wody, a także zredukowane straty w sieci wywołane nieszczelnościami czy mikropęknięciami.

Prace prowadzone przez Wodociągi Miasta Krakowa podnoszą niezawodność systemu dystrybucji i powodują, że elementów sieci podatnych na awarie ubywa z roku na rok.

comments powered by Disqus