Gruzin obiecywał, że wyjedzie sam. Teraz pomoże mu straż graniczna

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu zatrzymali obywatela Gruzji.

51-letni cudzoziemiec nie wykonał decyzji o zobowiązaniu do powrotu, wydanej przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie w sierpniu ubiegłego roku. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany.

Cudzoziemiec podczas wcześniejszego zatrzymania zadeklarował, że wróci do Gruzji, jednak tego nie zrobił. Tym samym wcześniejsza decyzja o zobowiązaniu do powrotu, która zobowiązywała go do dobrowolnego wyjazdu w określonym terminie stała się decyzją, która powinna zostać wykonana przymusowo.

Komendant Placówki SG w Krakowie zdecydował o przekazaniu dokumentu podróży do depozytu oraz obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do krakowskiej placówki straży granicznej. Docelowo cudzoziemiec zostanie deportowany do kraju pochodzenia pod konwojem.