Hotel Wyspiański posłuży jako izolatorium. Kto tam trafi?

Hotel Wyspiański, pierwsze małopolski izolatorium fot. materiały prasowe
Niektóre hotele, hostele, akademiki i sanatoria na czas epidemii zmieniają swoje przeznaczenie. Hotel Wyspiański będzie pierwszym w województwie izolatorium.

Za utworzenie i prowadzenie izolatorium odpowiada Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Od poniedziałku, po przejściu szkolenia przez personel, będzie w nim dostępnych 200 pokoi.  Za pobyt, posiłki i opiekę zapłaci Narodowy Funduszu Zdrowia.

NFZ podaje, że każdy izolowany będzie miał zapewniony osobny pokój z łazienką, trzy posiłki dziennie, opiekę medyczną i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium. Na miejscu będą pobierane wymazy do badań na obecność koronawirusa. 

Jeśli pacjent, ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymaga opieki drugiej osoby, możliwy jest jej pobyt razem z izolowanym. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz kierujący pacjenta do izolatorium.

Kto może trafić do izolatorium?

- osoby chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, które nie wymagają leczenia w szpitalu,

- osoby, u których podejrzewa się zachorowanie,

- osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać,

- osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Kiedy można opuścić izolatorium?

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.

Izolatoria są tworzone na polecenie wojewody. Niedługo w Małopolsce mają zacząć działać kolejne tego typu miejsca. Przypomnijmy, że w tym tygodniu w hotelu Royal pod Wawelem uruchomiono mieszkanie dla medyka.

comments powered by Disqus