Jacek Majchrowski: W przyszłym roku będziemy realizować prawie pół tysiąca inwestycji

Budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

499 – tyle zadań inwestycyjnych w przyszłym roku ma być realizowanych z budżetu Krakowa. Budżet inwestycyjny ma wynieść 1,37 mld złotych.

Według prezydenckiego projektu (został zaprezentowany podczas środowej sesji rady) przychody Krakowa w przyszłym roku mają wynieść niespełna 6,3 mld złotych, z czego najwięcej, bo blisko 2,9 mld złotych, ma pochodzić z podatków od nieruchomości oraz dochodowych od osób fizycznych i firm. Urzędnicy policzyli, że będą potrzebować ponad 7 mld złotych na wydatki bieżące oraz inwestycje. Różnicę (759 mln złotych) między przychodami a wydatkami chcą pokryć z emisji obligacji, kredytów z tzw. wolnych środków.

Prawie 1,4 mld złotych na inwestycje

Cały budżet na inwestycje ma wynieść 1,37 mld złotych, z czego 628 mln złotych ma pójść inwestycje strategiczne, takie jak: budowę linii tramwajowej na Górkę Narodową (256 mln złotych), przebudowę al. 29 Listopada (94 mln złotych), modernizację torowisk (47,6 mln złotych), budowę Centrum Muzyki na Cichym Kąciku (45 mln złotych) czy powstanie Trasy Wolbromskiej (42,7 mln złotych).

Na inwestycje programowe miasto chce przeznaczyć 615 mln złotych, z czego przeszło 68 mln złotych ma pochodzić ze środków zewnętrznych: zarówno krajowych oraz zagranicznych. – Łącznie będziemy realizować 499 zadań inwestycyjnych – podkreślił prezydent Jacek Majchrowski. – Głównym priorytetem miasta było zorganizowanie pełnego finansowania dla przedsięwzięć i inwestycji kontynuowanych, na które zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe, zawarto umowy z wykonawcami. Zadania te są aktualnie w fazie budowy lub projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych – dodał.

Drogi, ścieżki, przepompownie…

Wśród inwestycji programowych miasto duży nacisk zaczęło kłaść na zadania związane z programem zagospodarowania wody (prawie 15 mln złotych). Pojawiły się również pieniądze na projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz adaptacji obiektów do zmian klimatycznych.

W przyszłym roku z większych zadań miasto zamierza rozpocząć budowę domu pomocy społecznej przy ulicy Praskiej (16,4 mln złotych), zakończyć remont odcinka ul. Królowej Jadwigi (4 mln złotych), rozbudować ul. Czerwone Maki (5,5 mln złotych), wymienić wiaty przystankowe (5 mln złotych), wybudować ścieżki rowerowe od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego (5,6 mln złotych), wzdłuż ulicy Strzelców (5,6 mln złotych) oraz przy al. 29 Listopada (3 mln złotych).

Rozbudowane zostaną również ul. Glinik (6,7 mln złotych) oraz ul. Wrobela (9 mln złotych). 17 mln złotych miasto chce przeznaczyć na inwestycję związaną z powstawaniem układu komunikacyjnego przy nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego, a także 2,5 mln złotych na budowę zadaszenia nad Starym Kleparzem czy 13 mln złotych na kontynowanie prac na terenie Zakrzówka.

Nie zabraknie inwestycji w kulturę: 9 mln złotych przeznaczone zostanie na remont Teatru Ludowego, po 6 mln złotych na modernizację Bunkra Sztuki i rewaloryzację Muzeum Inżynierii Miejskiej. 5,5 mln złotych ma zostać przekazane na budowę domu kultury przy ul. Koszykarskiej.

News will be here