Jak wielu studentów wróci na uczelnie? [Rozmowa]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Porozmawialiśmy z przedstawicielami uczelni wyższych w Krakowie na temat zbliżającego się roku akademickiego.

Łukasz Jeżak, LoveKraków.pl: Jakie są szacunki dotyczące liczby studentów, którzy przyjadą do Krakowa, aby podjąć naukę na uczelni w nadchodzącym semestrze? Jak będzie realizowane kształcenie?

Adrian Ochalik, Uniwersytet Jagielloński: Trudno w tym momencie odpowiedzieć konkretnie na to pytanie, gdyż sytuacja się zmienia. Część zajęć na poszczególnych wydziałach miała być realizowana zdalnie, część w modelu mieszanym, niektóre zajęcia praktyczne, laboratoria i ćwiczenia stacjonarnie. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, władze UJ będą podejmowały decyzje o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego. A więc najprawdopodobniej większość studentów będzie kształciła się zdalnie. Niebawem poznamy ostateczne wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia i wtedy będziemy mogli podać precyzyjnie liczbę osób, które przyjadą studiować do Krakowa.

Izabela Majewska, Uniwersytet Rolniczy: Na Uniwersytecie Rolniczym do zakończenia semestru zimowego wykłady i seminaria planowane są w formie zdalnej. Ćwiczenia laboratoryjne, terenowe, aparaturowe, kliniczne odbywać się będą w ograniczonej liczbie grup. Szacujemy, że około 75 proc. studentów będzie odbywać zajęcia w formie stacjonarnej.

Małgorzata Syrda-Śliwa, Politechnika Krakowska: Nie pokusiłabym się na obecnym etapie o takie szacunki. Władze uczelni podjęły decyzję o mieszanej formule kształcenia w zależności od kierunku. Wydział Architektury zdecydował już np. że szczególnie studenci pierwszego roku będą mieli więcej zajęć stacjonarnych. W razie konieczności możliwe będzie przejście wyłącznie na zdalny tryb kształcenia.

Natalia Bujak, Akademia Górniczo-Hutnicza: Nie jesteśmy w stanie oszacować takiej liczby, gdyż spodziewamy się powrotu wszystkich studentów na uczelnię. Planujemy na najbliższy semestr kształcenie hybrydowe. Niektóre praktyczne laboratoria czy ćwiczenia muszą odbyć się na terenie uczelni, choć liczba studentów jednocześnie przebywających na kampusie będzie ograniczona. Zakładamy, że na uczelni będą obecni wszyscy studenci, jednak nie wszyscy w jednym momencie – ze względu na podział zajęć.

Dorota Rojek-Koryzna, Uniwersytet Pedagogiczny: Rekrutacja jeszcze trwa, ale już dziś możemy powiedzieć, że ilość kandydatów w stosunku do ubiegłego roku się nie zmniejszyła. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjętych zostanie około pięciu tysięcy studentów, spośród osiemnastu tysięcy zarejestrowanych kandydatów. Zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym. Na pewno wykłady ponad 50-osobowe odbywać się będą w trybie zdalnym.

Paweł Kozakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny: Proces dydaktyczny realizowany będzie u nas z wykorzystaniem trzech form kształcenia: stacjonarnego z elementami wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość, kształcenia zdalnego i stacjonarnego (w trybie stacjonarnym realizowane będą nieliczne przedmioty o szczególnych wymaganiach) oraz wyłącznie kształcenia zdalnego. Forma organizacji zajęć w ramach kierunków prowadzonych w poszczególnych instytutach została opublikowana na głównej stronie uczelni.

Anna Cieślak, Krakowska Akademia: Nie robiliśmy takich symulacji. W nadchodzącym semestrze zaproponujemy studentom nauczanie hybrydowe. Wykłady, konwersatoria i częściowo ćwiczenia będą prowadzone zdalnie. Laboratoria, warsztaty i częściowo ćwiczenia będą się odbywały na kampusie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z zarządzeniem rektora.