Jakie inwestycje będą realizowane w 2020 roku [LISTA]

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

W piątek prezydent Krakowa przedstawił projekt budżetu miasta na 2020 rok. Rekordowo wzrosły dochody, ale również wydatki. Niewiele więcej pieniędzy, niż w tym roku, ma być przeznaczonych na inwestycje.

Jacek Majchrowski ogólnie przedstawiając założenia przyszłorocznego planu finansowego mówił, że będzie to „rekordowy budżet”. Dochody całościowe mają wynieść 6,2 miliarda złotych (w tym roku jest to suma 5,7 mld złotych). Na prawie 11 procentowy wzrost w główniej mierze złożyła 637 milionowa dotacja (skok o przeszło 140 %) z budżetu państwa na wypłatę przez miasto pieniędzy w ramach programu 500+.

Największym strumieniem gotówki do budżetu miasta jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku urząd ma otrzymać z tego tytułu ponad 1,8 mld złotych (tutaj zanotowano wzrost zaledwie o 3%). Kolejny duży zastrzyk pieniędzy będą stanowiły pobory z podatku od nieruchomości (ponad 567 mln złotych).

Najwięcej pieniędzy na edukację

Ciekawsza wydaje się strona wydatkowa budżetu, która ma opiewać na ponad 6,8 mld złotych. Miasto nie ma wystarczającej sumy pieniędzy, aby dochody pokrywały stronę wydatkową, stąd brakującą różnice chce pokryć z rekordowego kredytu na kwotę 620 mln złotych.

Największa część budżetu, bo ponad 1,5 mld złotych (ponad 23 procent) zostanie przeznaczone na oświatę i wychowanie (wzrost kosztów o ponad 11 % w porównaniu do bieżącego roku). Kolejne miejsce w planie finansowym zajmuje transport i łączność, na te usługi ma iść 763 mln złotych (spadek o ponad procent w porównaniu do tego roku).

Inwestycje

Budżet inwestycyjny na przyszły rok wygląda lepiej niż na rok bieżący. W 2020 roku na realizację inwestycji ma pójść 1,168 mld złotych (wzrost w porównaniu do 2019 r. o 42 mln złotych). Blisko 49 procent z tej sumy ma być przeznaczone na inwestycje w transporcie i łączności.

Większe inwestycje, które są planowane w 2020 roku

Kultura
- Modernizacja siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – 9,3 mln zł
- Budowa Centrum Muzyki – 3,1 mln zł
- Adaptacja dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na Muzeum Fotografii – 16 mln zł
- Adaptacja Fortu nr 52 Borek – 7 mln zł
- Rewitalizacja Fortu 52A Łapianka – 19,8 mln zł
- Adaptacja budynku na os. Szkolnym 26 – 4,7 mln zł
- Remont dawnej siedziby Kina Wrzos – 7,6 mln zł

Sport
- Budowa basenu przy ul. Eisenberga – 13,6 mln zł
- Budowa hali sportowej przy szkole przy ul. Lipińskiego – 1 mln zł
- Przebudowa obiektów WKS Wawel – 1 mln zł
- Budowa basenu przy szkole na os. 2 Pułku Lotniczego – 11,5 mln zł
- Budowa basenu przy szkole przy al. Kijowskiej – 6,5 mln zł
- Modernizacja stadionu „Wisła Kraków” – 7,6 mln zł

Transport
- Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców – 2 mln zł
- Budowa Trasy Wolbromskiej – 1 mln zł
- Kontynuacja rozbudowy ul. Igołomskiej – 55,5 mln zł
- Remont ul. Kocmyrzowskiej – 22 mln zł
- Rozbudowa al. 29 Listopada – 49 mln zł
- Budowa ul. Iwaszki – 1 mln zł
- Kontynuacja remontu ul. Myślenickiej – 18 mln zł
- Rozbudowa ul. Łokietka – 3,7 mln zł
- Budowa linii tramwajowej Górka Narodowa – 154 mln zł
- Modernizacja torowisk tramwajowych – 54 mln zł
- Budowa parkingu P&R Bronowice – 2,5 mln zł
- Budowa węzła przesiadkowego Rząska-Mydlniki-Wapiennik – 9,1 mln zł
- Przebudowa stacji kolejowej Kraków-Swoszowice – 29 mln zł
- Budowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony – 1,8 mln zł
- Studium wykonalności dla metra – 5,2 mln zł
- Przebudowa ul. Czajna – 3,5 mln zł
- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – 5 mln zł
- Przebudowa ul. Włodkowica – 2,5 mln zł
- Przebudowa ul. Wrony – 3 mln zł
- Przebudowa ul. Mochaniec – 2,5 mln zł
- Budowa wiat przystankowych – 10,4 mln zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Konopnickiej do ronda Matecznego – 5,6 mln zł
- Budowa ścieżki rowerowej od Klasztoru Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego – 5,5 mln zł
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców, wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej – 8,5 mln zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Babińskiego i Skotnickiej – 3,2 mln zł
- Rozbudowa ul. Klasztornej – 3,9 mln zł
- Budowa 8 Pułku Ułanów – 1,5 mln zł
- Przebudowa ul. Glinik – 7,6 mln zł
- Przebudowa ul. Wrobela – 5 mln zł
- Przebudowa Rynku Kleparskiego – 3,4 mln zł
- Przebudowa pl. Biskupiego – 4,1 mln zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Heleny/Ćwiklińskiej – 6,4 mln zł
- Przebudowa ul. Bieżanowskiej – 5 mln zł
- Budowa układu komunikacyjnego dla nowego Szpitala Uniwersyteckiego – 5 mln zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada – 8,4 mln zł
- Program budowy chodników – 9 mln zł
- System Informacji Miejskiej – 1,2 mln zł
- Zakup parkometrów – 4 mln zł

Pozyskiwanie gruntów pod inwestycje i planowanie przestrzenne
- wypłata odszkodowań ul. Igołomska – 6,2 mln zł
- grunty pod linię tramwajową na Górkę Narodową – 4 mln zł
- wypłata odszkodowań w związku z rozbudową ul. Myślenickiej – 4,2 mln zł
- pozyskiwanie nieruchomości do zasobu miasta – 10 mln zł
- pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego – 8 mln zł
- Pozyskanie terenów Szpitala Uniwersyteckiego – 30 mln zł

Zdrowie
- Remont w Szpitalu im. Żeromskiego – 21 mln zł
- Przebudowa Szpitala im. Narutowicza – 5,1 mln zł  
- Modernizacja Miejskiego Centrum Opieki – 9,8 mln zł
- Termomodernizacja budynków przychodni – 5,6 mln zł

Pomoc społeczna
- Rozbudowa DPS im. Helców – 4 mln zł
- Rozbudowa obiektu przy ul. Modrzewiowej – 3mln zł

Bezpieczeństwo publiczne
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 1 mln zł

Program cmentarnictwa
- Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich – 8,3 mln zł
- Modernizacja muru południowego cmentarza Rakowickiego – 1,4 mln zł
- Rozbudowa cmentarza Batowice – 1,5 mln zł

Ochrona i kształtowanie środowiska
- Przebudowa Parku Jerzmanowskich – 7,5 mln zł
- Posadowienie toalet – 2 mln zł
- Budowa parku sensorycznego między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia – 5,5 mln zł
- Park Zakrzówek – 13 mln zł
- Park Lotników Polskich – 5 mln zł
- Rewitalizacja Parku Jordana – 5 mln zł
- Zagospodarowanie Zalewu Bagry – 5 mln zł
- Rewitalizacja placu św. Ducha – 2 mln zł
- Program modernizacji terenów nad Zalewem Nowohuckim – 5 mln zł
- Parki kieszonkowe – 3 mln zł
- Park Młynówka Królewska – 3,1 mln zł
- Ogród nad Sudołem – 2,4 mln zł
- Rewitalizacja Kamieniołomu Liban – 5,3 mln zł
- Program małej retencji wód opadowych – 2 mln zł

Mieszkalnictwo
- Realizacja bloku przy ul. Fredry – 3,5 mln zł
- Budowa bloków przy ul. Przyzby i Zalesie – 9,5 mln zł
- Budowa bloków przy ul. Wańkowicza – 8,3 mln zł

Oświata
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej – 2,5 mln zł
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. Modrzewiowej – 1 mln zł
- Budowa szkoły i przedszkola na os. Gotyk – 13 mln zł
- Budowa szkoły na os. Kliny – 9 mln zł
- Rozbudowa szkoły przy ul. Skośnej – 6 mln zł
- Rozbudowa placówki oświatowej przy ul. Skotnickiej 86 – 5 mln zł
- Rozbudowa szkoły przy ul. Kłuczyńskiej – 2 mln zł

Administracja
- System informatyczny dla Urzędu Miasta Krakowa – 7,8 mln zł
- Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego – 2,7 mln zł
- wdrożenie w urzędzie miasta elektronicznych usług publicznych – 2,7 mln zł
- dostosowanie budynków UMK do przepisów przeciwpożarowych – 1,7 mln zł
- Adaptacja pomieszczeń na Stadionie Wisły Kraków na potrzeby urzędu miasta i jednostek – 2 mln zł

comments powered by Disqus