Jest już firma, która przygotuje plan przebudowy autostradowej obwodnicy Krakowa

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Firma IVIA otrzymała zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 od węzła w Balicach do ul. Kąpielowej. Koszty prac wyniosą ponad 7 mln zł.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu (od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie). Na odcinku od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej dokumentacja opracowana ma być tylko dla jezdni w kierunku Katowic, ponieważ rozbudowa A4 w kierunku Rzeszowa o trzeci pas ruchu już trwa.

W ramach dokumentacji opracowane musi być minimum pięć wariantów rozwiązań projektowych obejmujących: poszerzenie istniejących pasów ruchu, dobudowę drugiej jezdni, dobudowę obustronną pasów ruchu, dobudowę jednostronną pasów ruchu, odcinkowo nowy przebieg drogi.

Zadaniem wykonawcy będzie także przeprowadzenie prezentacji społecznych i rekomendowanie GDDKiA trzech wariantów rozwiązań do dalszych prac projektowych.

– Przygotowana analiza wielokryterialna ma umożliwić wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji. Na wykonanie wszystkich prac przewidziano 48 miesięcy od momentu podpisania umowy – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.