Jest nagroda za znalezienie defektoskopu

Urząd wojewódzki informuje, że wciąż trwają poszukiwania defektoskopu, który był wykorzystywany na budowie S7. Właściciel urządzenia wyznaczył nagrodę za jego znalezienie.

– Firma, do której należy urządzenie, wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 tys. zł za jego znalezienie. Nagroda należy się osobie, która znajdzie defektoskop lub przyczyni się do jego znalezienia – informuje Joanna Paździo, rzecznik prasowa wojewody małopolskiego.

Wszystkie informację dotyczące defektoskopu należy zgłaszać pod numery:

- numery alarmowe 112 i 997,

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – tel. 987 lub 12 39 21 300,

- Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki – tel. 22 19 430.

- do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: tel. 47 83 52 908.

Przypomnijmy: w nocy z 21 na 22 marca firma, prowadząca roboty na ulicy Kocmyrzowskiej, zgubiła aparat gammagraficzny (defektoskop), który zawiera wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia. – Nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym, znajdującym się w jego wnętrzu, może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki.

Defektoskop służy do wykrywania różnego rodzaju wad materiałów (m.in. budowlanych): pęknięć, odwarstwień oraz szczelin.