Kampus Medyczny UJ. Wkrótce ruszy inwestycja za ponad 270 mln zł

Akademiki fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakończyło się długie postępowanie przetargowe w sprawie budowy nowego kampusu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za ponad 267 mln zł pierwszy etap zrealizuje firma Warbud. Pierwszy budynek ma powstać w ciągu najbliższych trzech lat.

– Prace koncepcyjne trwają od dwóch lat, został przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, przeprowadzono dialog Techniczny, a 17 lipca 2020 roku ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” – mówił nam w zeszłym roku Adrian Ochalik, rzecznik prasowy UJ.

W październiku zeszłego roku zostały po raz pierwszy zaprezentowane oferty firm zainteresowanych wykonaniem I etapu Kampusu Medycznego.

Najniższa oferta opiewała na kwotę 195 mln złotych, a najwyższa na ponad 267 mln złotych. Tyle że nie cena była w tym postępowaniu kluczowa. Okazało się, że łączna punktacja oferty z ceną przekraczającą 233 mln złotych była wyżej niż ta z najniższą ceną.

Odwołania, odwołania i jeszcze raz odwołania

Kilka ofert firm zostało odrzuconych, co spotkało się z reakcją w postaci odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Ten etap trwał do końca czerwca 2021 roku, kiedy to na wykonawcę robót została wybrana firma RE-Bau z Krakowa, oferująca swoje usługi za 233,5 mln złotych.

To nie był koniec. KIO ponownie musiała się przyjrzeć odwołaniu od wyników postępowania i po zbadaniu dokumentów nakazała odrzucenie oferty krakowskiego przedsiębiorstwa. W sierpniu okazało się więc, że budować będzie warszawska firma, która wygrała postępowanie proponując 267,5 mln złotych za stworzenie nowoczesnego kompleksu składającego się z budynków dydaktycznych, administracyjnych i laboratorium.

I również od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie. Tym razem jednak KIO odrzuciło je i wybrana wcześniej firma pozostała zwycięzcą tego przetargu. W połowie września władze UJ podpisały umowę z przedsiębiorstwem.

Kampus będzie powstawał etapami na działkach przy ul. Kostaneckiego, Medycznej, Obronnej i Badurskiego. W I etapie rozbudowy wybudowane zostaną 2 budynki (A i B) połączone przewiązką o łącznej powierzchni użytkowej ok. 25 tys. m2.

W budynku A, który ma kosztować 122 mln zł, znajdą się laboratoria typu core lab, laboratoria dla grup badawczych, biobank, zwierzętarnia; w budynku B znajdą się sale dydaktyczne, laboratoria studenckie, sale praktycznej nauki, siedziby jednostek organizacyjnych Collegium Medicum.

– Nowoczesny kampus pozwoli w pełni wykorzystać potencjał naukowo-badawczy wszystkich trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, a także umożliwi realizację badań medycznych w różnych obszarach – od badań podstawowych przez optymalizację leczenia do rozwiązywania problemów z zakresu zdrowia publicznego – mówił podczas podpisania umowy prof. Tomasz Grodzicki prorektor UJ ds. CM.

– To szansa na jeszcze lepsze kształcenie nowoczesnych kadr medycznych z wykorzystaniem efektu synergii działania wydziałów w jednej lokalizacji ze szpitalami uniwersyteckimi – stwierdził.