Krakowska Ekospalarnia wyprodukuje więcej energii. Instalacja będzie gotowa w 2023 roku

Ekospalarnia fot. Krzysztof Kalinowski

Krakowska Ekospalarnia będzie produkować więcej energii cieplnej i elektrycznej, nie zwiększając liczby spalanych odpadów.

Podpisana we wtorek umowa na budowę instalacji odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, to mniej emisji CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i duża oszczędność wody. Koszt inwestycji to ok. 33 mln złotych.

– Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku ekospalarni – odpadów – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, spółki odpowiedzialnej za eksploatację ekospalarni.

Dodaje, że w Polsce takich instalacji działa tylko kilka, natomiast jest to rozwiązanie dobrze znane w Europie, przede wszystkim w Skandynawii.

Instalacja pozwoli „odebrać ciepło”

Odpady komunalne utylizowane w ekospalarni zawierają ok. 30-50 proc. wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego „paliwa” powoduje, że część ciepła powstającego w czasie spalania zużywana jest do odparowania wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone.

Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej.

Instalacja ma być gotowa w 2023 roku

Wykonawcą inwestycji realizowanej w formie „zaprojektuj i wybuduj” jest spółka SEEN Technologie. Wykonawca ma 596 dni od podpisania umowy na zaprojektowanie uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji.

Projekt zostanie sfinansowany w formie pożyczki zaciągniętej przez KHK z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Energia Plus”.

– Instalacja odzysku ciepła ze spalin pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych. W Ekospalarni zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska – zakład jest bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Stale podnosimy też efektywność energetyczną, chociażby poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Staramy się podążać za światowymi trendami i stale się unowocześniać, stąd decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji – zaznacza Jakub Bator, członek zarządu KHK i jednocześnie dyrektor ekospalarni.