Jacek Majchrowski: Tego zazdroszczą nam inne polskie miasta

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W tym roku mija 25 lat od powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego, w skład którego wchodzą cztery najprężniej działające miejskie spółki: Wodociągi Miasta Krakowa, MPEC, MPK oraz Arena Kraków.

W lipcu 1996 roku rada Krakowa podjęła kluczową decyzję o powołaniu grupy kapitałowej. – Było to możliwe dzięki szerokiemu konsensusowi politycznemu oraz zaangażowaniu organów zarządczych i kadry miejskich spółek. Decyzja została wypracowana w wyniku szeroko prowadzonych konsultacji z przedstawicielami wszystkich gminnych firm, które miały wejść w skład grupy podatkowej – mówił Tadeusz Trzmiel, prezes KHK.

Ówcześni autorzy pomysłu przekonywali, że miejskie spółki przy obliczaniu podatków będą mogły korzystać z nowatorskiego, jak na tamte czasy, przywileju wspólnego rozliczania dochodów i strat. Zyski Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej miały być równoważone przez straty generowane wówczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

120 mln zł oszczędności

– Po latach wiemy, że poszliśmy dobrą drogą – przyznaje Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. – Pozwoliło nam to na osiągnięcie znaczących oszczędności podatkowych w wysokości 120 mln złotych – zaznacza Tadeusz Trzmiel. – Biorąc pod uwagę inflację, w cenach z 2021 roku, mielibyśmy ponad 200 mln zł oszczędności – twierdzi Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa.

Tadeusz Trzmiel, który przez 16 lat na stanowisku wiceprezydenta Krakowa odpowiadał za miejskiej inwestycje, a obecnie zarządza Krakowskim Holdingiem Komunalnym mówi, że „zaoszczędzone środki zainwestowano w rozwój i nowoczesne inwestycje podnoszące jakość usług komunalnych do standardów największych aglomeracji krajów zachodniej Europy”.

– Pozwoliło to na modernizację infrastruktury komunalnej. Mogliśmy kupować nowoczesne tramwaje i autobusy, budować nowe drogi, rozbudowywać sieć wodociągową i kanalizacyjną, inwestować w rozwój sieci ciepłowniczej oraz wdrażać nowoczesne metody utylizacji odpadów – wylicza prezes KHK.

KHK buduje i zarządza ekospalarnią

Rok 2008 był przełomowy dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Rada Miasta Krakowa, na wniosek prezydenta Jacka Majchrowskiego podjęła uchwałę w sprawie powierzenia KHK przygotowania projektu, budowę oraz eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

– Decyzja była bardzo dobrym ruchem ze strony prezydenta Majchrowskiego, który przyniósł wymierne korzyści finansowe, zwłaszcza w postaci oszczędności podatkowych. Mamy dziś jedne z najniższych kosztów utylizacji odpadów spośród wszystkich spalarni w Polsce – zaznacza Jakub Bator, członek zarządu KHK i jednocześnie dyrektor ZTPO.

Wzór dla innych polskich miast

Po pięciu latach funkcjonowania ekospalarni przy ulicy Giedroycia obiekt jest dalej wzorem dla wielu polskich miast. – Przyjeżdżają do mnie prezydenci największych miast w Polsce, którzy proszą o pokazanie spalarni, holdingu i poszczególnych miejskich spółek, bo chcą brać z nas przykład – przyznaje Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

W podobny sposób mówi przewodniczący rady miasta. – Nie jest chyba tajemnicą, że wiele samorządów w Polsce zazdrości nam holdingu komunalnego i tego, w jaki sposób funkcjonują spółki, często określane „srebrami rodowymi” – podkreśla Dominik Jaśkowiec.

Czas na wodór

Tadeusz Trzmiel mówi, że kierowana przez niego grupa miejskich spółek „idzie z duchem czasu”. – Razem ze spółkami dążymy do stworzenia własnego podmiotu obrotu energią, by tym samym rozwijać energetyczną samowystarczalność, co znacząco obniży koszty funkcjonowania miasta – zaznacza i dodaje, że holding chce inwestować m.in. w produkcję wodoru.