Stypendia dla najzdolniejszych. Tylko kilka dni na złożenie wniosku

V LO w Krakowie fot. Krzysztof Kalinowski

Tylko do 30 września trwa nabór wniosków o Stypendium Klubu Krakowskiego, którego celem jest wsparcie i zwiększenie szansy uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych o szczególnych uzdolnieniach.

Fundatorem stypendiów jest Klub Krakowski, który zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką, medyczną oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju Krakowa i regionu. Klub Krakowski działania rozpoczął jako nieformalna grupa przyjaciół już w 1991 roku. Kiedy 10 lat później, członkowie stowarzyszenia mogli powiedzieć, że odnieśli sukces w wielu dziedzinach, zdecydowali, że najlepszym wsparciem ich ukochanego miasta Krakowa będzie inwestycja w młodzież.

Stypendium przyznawane jest od 2001 roku. Do tej pory pomoc finansową otrzymało 137 uczniów. Wśród nich znalazły się osoby, które odnoszą spektakularne sukcesy w swoich dziedzinach.

– Czas nauki w szkole średniej, to także czas samodzielnych wyborów, realizacji swoich pasji. Bywa jednak tak, że nawet najzdolniejsi i najlepsi uczniowie, napotykają na ograniczenia finansowe, które uniemożliwiają osobisty rozwój. Książki, instrumenty, dodatkowe zajęcia, udział w olimpiadach bywają bardzo kosztowne. Dlatego też Klub Krakowski ustanowił i rokrocznie funduje stypendia dla uczniów szkół średnich. Mają one pomóc uczniom w ich osobistym rozwoju. Warunkiem jest osiąganie dobrych wyników w nauce – podkreśla Paweł Nikliński, prezes stowarzyszenia i wiceprezes firmy Targi w Krakowie.

Zasady przyznawania stypendiów

Komisja Stypendialna wybierze 5 uzdolnionych uczniów pochodzących z Krakowa. Stypendium dla każdego nagrodzonego wyniesie 7 200 zł i zostanie wypłacone w ciągu roku szkolnego w 4 równych ratach po 1 800 zł: 20 października, 20 grudnia, 20 marca i 20 maja.

Szczegóły www.klubkrakowski.pl/stypendia

comments powered by Disqus