Kaplica króla Olbrachta na Wawelu i fort „Benedykt”. SKOZK ogłosił plan odnowy zabytków

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przyznał w tym roku dofinansowania do 103 zadań. Na liście znalazły się m.in. kaplica króla Jana Olbrachta na Wawelu, Klasztorek czy fort Św. Benedykt. Na odnowę krakowskich zabytków SKOZK przeznaczył ponad 30 mln zł.

Wiadomo już, jakie obiekty doczekają się remontu w 2022 roku. 28 marca SKOZK przyjął plan odnowy zabytków ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Na liście dofinansowań znalazły się 103 zadania przyjęte w ramach czterech priorytetów operacyjnych. Są nimi:

  • obiekty użyteczności publicznej,
  • obiekty sakralne,
  • obiekty mieszkalne i usługowe,
  • kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej.

Decyzja o finansowaniu podejmowana jest na podstawie przesłanych wniosków. O tym, które obiekty zostaną wyremontowane, decyduje przede wszystkim ich stan.

Ponad milion zł na Zamek Królewski

– Jeśli chodzi o wagę dla dziedzictwa kulturowego, najważniejszym zabytkiem w Krakowie jest Zamek Królewski – powiedział dyrektor biura SKOZK Maciej Wilamowski.

Na realizację zadań związanych z renowacją zabudowy Wzgórza Wawelskiego przeznaczono więc dofinansowanie w wysokości ok. 1 270 000 zł. Pierwszym celem jest zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego. Drugie zadanie dotyczy natomiast remontu Małej Baszty w budynku nr 5 oraz konserwacji kamiennej attyki kurtyny południowej Zamku.

Kaplice na Wawelu i nagrobki w Bazylice Mariackiej 

Jeśli chodzi o obiekty sakralne, na liście zadań znalazły się m.in. Archikatedra na Wawelu oraz Bazylika Mariacka. W przypadku pierwszej z nich prace konserwatorskie dotyczyć będą dwóch kaplic - św. Mikołaja oraz Jana Olbrachta.

– Z tego najistotniejsza jest kaplica grobowa króla Jana I Olbrachta, która jest jednym z pierwszych zabytków renesansu na ziemiach polskich. Niedawno dokonano tam bardzo ciekawego odkrycia archeologiczne – przyznaje Maciej Wilamowski.

Na prace konserwatorskie w Katedrze Wawelskiej przeznaczono łącznie ponad pół miliona złotych.

Z kolei Bazylice Mariackiej SKOZK przyznał dofinansowanie w wysokości 1 138 018,02 zł. Chodzi o renowację nagrobków, epitafiów i pamiątkowych tablic na zewnętrznych ścianach prezbiterium.

Fort Św. Benedykt na Podgórzu

Jednym ze szczególnych zadań uwzględnionych na liście dofinansowań jest fort nr 31 Św. Benedyk. To cenny zabytek Krakowa wybudowany w latach 1853–1856 na Wzgórzu Lasoty.

Dofinansowaniem zostało objęte opracowanie projektu rewitalizacji i modernizacji fortu. Na ten cel SKOZK przeznaczył ponad 255 tys. zł. – To ważne, że ten obiekt zostaje w rękach gminy Kraków – podsumował Maciej Wilamowski.

Miliony na Klasztorek i Domek Loretański

Najwięcej pieniędzy, bo prawie 3 mln zł, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa powierzył na remont Klasztorku, czyli budynku stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Zadanie ma dotyczyć prac budowlano-konserwatorskich oraz niezbędnych instalacji.

Spore dofinansowanie otrzymał także zespół budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Domek Loretański. Na prace przy elewacjach, dachu i otoczeniu Domku Loretańskiego SKOZK przeznaczył ok. 1 213 000 zł. Natomiast na działania konserwatorskie w obrębie Kaplicy Loretańskiej wraz z jej przystosowaniem do ekspozycji sepetu przewidziano 377 609 zł.

Łącznie na ochronę i odnowę zabytków SKOZK przekazał 30 115 593 zł.