Kładką czy tunelem? Są już pomysły na drogę z os. Kliny do przystanku kolejowego

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na zlecenie ZIM firma projektowa przygotowuje koncepcję nowej drogi z os. Kliny do przystanku kolejowego Kraków Opatkowice. Ma też powstać pętla autobusowa i parking Park&Ride.

Nowa droga przygotowywana przez Zarząd Inwestycji Miejskich ma się łączyć z inną planowaną dopiero drogą, czyli tzw. ulicą Nową Bartla, oraz z istniejącą ulicą Małysiaka. Nowa Bartla ma przebiegać od ul. Zawiłej na południe, częściowo pokrywać się z obecnym przebiegiem ul. Bartla i kończyć się dopiero za obecną pętlą autobusową Pod Fortem. O tej inwestycji informowaliśmy szerzej w ostatnich dniach:

I właśnie od ronda w ciągu ul. Nowej Bartla ma się rozpoczynać droga, którą mieszkańcy rejonu os. Kliny dojadą do przystanku kolejowego. Odległość od niego nie jest duża, ale mieszkańcy osiedli po północnej stronie autostrady są od niego odcięci. Co ważne, inwestycja nie przewiduje możliwości przejechania samochodem na drugą stronę torów, w stronę Opatkowic. Kluczowym założeniem jest to, by nie umożliwiać ruchu tranzytowego przez osiedla, lecz ułatwić dostęp do kolei.

Trzy wersje

Propozycje koncepcji przechodzą obecnie audyt rowerowy – wszystkie mapy i opisy można znaleźć TUTAJ. Autorzy przedstawili łącznie trzy warianty: dwa z kładką nad linią kolejową oraz jeden z tunelem pieszo-rowerowym pod torami. Ten ostatni wariant przedstawiają jako rekomendowany.

W każdym z wariantów od wspomnianego wyżej ronda mają powstać trzy odcinki dróg: po pierwsze połączenie z ul. Małysiaka, po drugie krótki, zakończony ślepo fragment drogi na przedłużeniu ul. Bartla, a po trzecie – największa część, prowadząca do przystanku kolejowego. [Uwaga, na mapach zamieszonych poniżej górna część nie pokrywa się z kierunkiem północnym].

Po prawej połączenie z ul. Małysiaka, po lewej - nowa droga do przystanku kolejowego
Po prawej połączenie z ul. Małysiaka, po lewej - nowa droga do przystanku kolejowego

W każdej wersji również jezdnia nowej drogi przechodzi pod istniejącym wiaduktem autostrady A4. Jego gabaryty nie pozwalają już jednak na poprowadzenie chodnika i drogi dla rowerów, więc piesi i rowerzyści przedostaną się na drugą stronę autostrady dodatkowym tunelem pieszo-rowerowym.

Na końcu, przy samym przystanku kolejowym, powstanie pętla autobusowa, parking Park&Ride oraz – w zależności od wariantu – kładka lub przejście podziemne pozwalające przejść na drugą stronę torów.

Różnice

Warianty z kładką różnią się między sobą m.in. przebiegiem tunelu pod autostradą, układem parkingu i pętli przy przystanku kolejowym czy odsunięciem chodnika od jezdni, by mógł powstać zieleniec o szerokości 5 m.

Takie zieleńce są też w wariancie rekomendowanym. W tym przypadku potrzebne było poprowadzenie w inny sposób chodnika i drogi dla rowerów, by pokonać różnicę wysokości potrzebną do zjazdu lub zejścia do tunelu. Z tunelu można byłoby przejść na perony i na ul. Studniarskiego.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Swoszowice