Nawet sześć rond na Zawiłej i nowa droga na Klinach

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pod koniec roku zapadły decyzje dotyczące rozbudowy skrzyżowań na ul. Zawiłej i budowy nowej ulicy na osiedlu Kliny, z rezerwą pod przyszłą linię tramwajową. Po przeprowadzonych w 2021 roku konsultacjach ZDMK wybrał wariant koncepcji, który przechodzi do dalszych prac.

Miasto przymierza się do dużych zmian w rejonie ul. Zawiłej. Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowań ul. Zawiłej z ulicami Kobierzyńską, Komuny Paryskiej, Skośną i Borkowską, ale także budowę ulicy, tzw. Nowej Bartla. Częściowo pokrywałaby się ona z obecną ulicą Bartla, a częściowo biegła w nowym śladzie i kończyłaby się znacznie dalej niż obecna pętla „Pod Fortem”.

Konsultacje odbyły się w październiku 2021 roku. Przedstawione zostały możliwe warianty, różniące się m.in. wykorzystaniem rond lub zwykłych skrzyżowań. Inwestycja z jednej strony ma usprawnić ruch w tej części miasta, a z drugiej – budzi wiele emocji, m.in. w związku ze skalą wycinek zieleni.

Pod koniec roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował o wyborze wariantu. Urzędnicy opublikowali mapy z pozytywnie zaopiniowaną koncepcją. – Wybrany wariant będzie dopracowywany przez przyszłego wykonawcę projektu budowlanego. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że zaproponowane trasy po uzgodnieniach branżowych mogą ulec nieznacznym korektom – zastrzegli.

Rząd rond

Co zmieni się, jeśli ten plan zostanie zrealizowany? Kierowca jadący od strony ul. Babińskiego pierwsze zmiany zobaczy na skrzyżowaniu z ul. Kobierzyńską. Ma tam powstać rondo z jednym pasem ruchu, z chodnikami po każdej ze stron i wyspami azylu na każdym z wlotów. Tych wlotów będzie cztery, ponieważ do skrzyżowania zostanie doprowadzona również ul. Orleańska, co wymaga nieznacznego przesunięcia jej początkowego odcinka.

Bardziej rozbudowane rondo turbinowe ma powstać na styku z ul. Komuny Paryskiej i drogą dojazdową po stronie stacji paliw. Co istotne, koncepcja obejmuje przebudowę skrzyżowań, a więc pozostałe fragmenty ulicy Zawiłej nie są uwzględnione.

Jak mówi nam przewodniczący Rady Dzielnicy X Swoszowice Tadeusz Murzyn, co do tych dwóch skrzyżowań nie ma żadnych kontrowersji i powinny zostać jak najszybciej przebudowane, by usprawnić ruch w okolicy. Podkreśla jednak, że w sprawie kolejnych nie należy jeszcze uznawać podjętych decyzji jako ostatecznych.

– Sprawa dwóch pierwszych rond nie ulega wątpliwości. Co do dalszych, mieliśmy jako dzielnica pewne uwagi, zwłaszcza jeśli chodzi o ich liczbę. W ramach koncepcji mamy pięć rond, a do tego trzeba doliczyć szóste, które ma powstać na połączeniu z ul. 8 Pułku Ułanów, a którego nie widać na tych mapach. To już za dużo. Jeśli nie pojawią się problemy z ul. Nową Bartla, jesteśmy zdania, żeby na Borkowskiej nie robić ronda, mamy też wątpliwości co do ronda na Skośnej. Ale to jeszcze trzeba przedyskutować – komentuje.

W wersji zaproponowanej przez ZDMK układ rond na ul. Zawiłej na styku z ul. Nową Bartla, Borkowską i Skośną miałby wyglądać tak:

Nowa droga

Osobną sprawą jest budowa nowej drogi prowadzącej przez osiedle. Od wspomnianego ronda w sąsiedztwie sklepu Lidl (od strony budynku, a nie parkingu, jak ul. Borkowska) prowadziłaby ona wzdłuż osiedla, do skrzyżowań z ul. Krygowskiego i Korpala, a następnie wpadała w obecny przebieg ulicy Bartla, ale w poszerzonej wersji. Przecinałaby miejsce obecnej pętli Pod Fortem i prowadziła jeszcze dalej na południe, łącząc się z innymi drogami w tym rejonie.

Największe kontrowersje dotyczyły wycinki lasu na odcinku pomiędzy ulicami Zawiłą i Korpala. – Ten las jest ważny m.in. dlatego, że tworzy barierę akustyczną i pyłową od strony betoniarni i zakładów zlokalizowanych po jego drugiej stronie. Udało nam się osiągnąć pewien kompromis i przesunąć drogę trochę na zachód, tak że ten lasek w dużej części pozostanie – mówi przewodniczący dzielnicy. W ocenie radnych dzielnicy wycinkę należałoby też ograniczyć zmniejszając skalę skrzyżowania ulic Krygowskiego, Korpala i Bartla, które według koncepcji ma wyglądać tak:

Zgodnie z zapisami budżetu, miasto chciałoby w tym roku ogłosić przetarg na projekt i rozpocząć przygotowywanie dokumentacji.

Szczegółowe mapy można znaleźć TUTAJ.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki Swoszowice