Komendant straży miejskiej: Zmieniła się rzeczywistość

fot. Krzysztof Kalinowski

Zamiast trzech zastępców komendanta straży miejskiej, będzie dwóch. Do tego nowe oddziały, w dziedzinach, które mają coraz większe znaczenie w Krakowie.

Rada miasta przyjęła nowy regulamin straży miejskiej. Wcześniejszy dokument został wdrożony w 2009 roku. – Od tego czasu zmieniła się rzeczywistość – powiedział Jerzy Mądrzyk.

Wtedy straż miejska miała sześć oddziałów terenowych. Obecnie przez problemy lokalowe pozostały cztery.

– Zasadnicze zmiany dotyczą tego, że komendant miał trzech zastępców, a teraz będzie miał dwóch. Nie jesteśmy aż tak dużą strukturą, aby ich tylu mieć. W komendzie miejskiej policji wystarczy dwóch – stwierdził komendant SMMK. Dlatego większe uprawnienia będą mieć kierownicy oddziałów.

Co do samych oddziałów. Został powołany oddział wsparcia, który w razie potrzeby będzie mógł pomóc w jakimś zadaniu. Powstał oddział związany z profilaktyką i z ochroną środowiska (chodzi tu o zadania kontrolowania pieców i zapisów miejskiej gospodarki odpadami). – Tych zadań cały czas przybywa, stąd potrzebny wydział – tłumaczył Mądrzyk.

Skutki zmiany regulaminu są jasne – usprawnienie pracy bez obciążenia finansowego kasy miejskiej. Radni bez dyskusji przyjęli nowy regulamin.

comments powered by Disqus