Kraków i Wiedeń – 20 lat współpracy

fot. KHK

W tym roku mija 20 lat od podjęcia sformalizowanej współpracy Krakowa i Wiednia. Miasta intensywnie wymieniają się doświadczeniami, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej: transportu publicznego, gospodarki odpadami czy koncepcji budowy metra. Od 2018 roku Krakowski Holding Komunalny SA zintensyfikował współpracę z Wiedniem inicjując liczne kontakty i podejmując wiele nowych inicjatyw.

W roku jubileuszowym KHK SA sformalizował wzajemne kontakty z dwoma holdingami wiedeńskimi: Wien Holding i Wiener Stadtwerke. Obie umowy zostały podpisane w październiku.

– Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym roku, w którym obchodzimy 20 lat współpracy pomiędzy stołecznym Wiedniem a królewskim Krakowem, pomimo panującej na świecie pandemii udało nam się podpisać obie umowy. To dla mnie ważne, tym bardziej, że od 2000 roku byłem pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do spraw współpracy z Wiedniem. Ufam, że podjęte przez KHK SA działania już wkrótce przyniosą pozytywne efekty widoczne dla mieszkańców Krakowa – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Wiener Stadtwerke jest zarządczo- operacyjnym holdingiem komunalnym, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wiedeń. Holding wraz ze swoimi branżowymi spółkami zależnymi są uznanymi międzynarodowymi partnerami w wymianie informacji i doświadczeń w zakresie kompleksowej, innowacyjnej gospodarki komunalnej oraz realizowanych projektów. W ramach podpisanej 13 października umowy strony deklarują współpracę w następujących obszarach: szeroko pojętej energii – systemy energetyczne, fotowoltaika i digitalizacja; mobilności i IT – innowacyjne i inteligentne usługi komunalne, strategia wodorowa, elektromobilność i sieć 5G; mobilności – usługi komunalne i platforma mobilności, wspólne oferty dla transportu publicznego (stacje WienMobil) czy koncepcja autobusów elektrycznych; organizacji i zarządzania – organizacja i struktura przedsiębiorstw oraz usługi wspólne a także współpracy w ramach Biura ds. europejskich należącego do Wiener Stadtwerke GmbH w Brukseli.

Z kolei Wien Holding, koncern zrzeszający 75 firm działających w sektorze kultury, nieruchomości, logistyki i mediów jest własnością Miasta Wiednia. Podpisana 20 października umowa z KHK SA zakłada współpracę z uczelniami i jednostkami badawczymi, tworzenie wspólnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, wsparcie przy tworzeniu sieci 5G w Krakowie, szeroko rozumianą współpracę w zakresie mediów miejskich oraz kontynuację realizacji wspólnych projektów w ramach gospodarki komunalnej.

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2020 roku Krakowski Holding Komunalny SA został przyjęty w poczet członków Austriackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych VKÖ - jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo komunalne. Członkostwo w tym prestiżowym Stowarzyszeniu przyniesie naszemu miastu wiele korzyści. 

- Przynależność KHK SA do VKÖ wzmocni pozycję Krakowa na arenie międzynarodowej, ułatwi także wzajemnie kontakty oraz wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach, zarówno Holdingowi, jak też spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

VKÖ to największa organizacja branżowa gospodarki komunalnej Republiki Austrii, zajmująca się kreowaniem rynku spółek komunalnych na szczeblu krajowym i europejskim. Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Komunalnych Republiki Austrii (VKÖ) reprezentuje interesy spółek komunalnych wobec organów ustawodawczych na szczeblu gminnym, krajowym i europejskim. VKÖ jest ponadto członkiem europejskiego stowarzyszenia lokalnych i regionalnych firm dostarczających energię elektryczną - CEDEC z siedzibą w Brukseli oraz VKU- Niemieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych z siedzibą w Berlinie. Oznacza to automatyczne członkostwo KHK SA w Niemieckiej Izbie Gospodarczej.