Kraków przygotowuje się na… starość

Zdjęcie przykładowe fot. Maria Kantor/LoveKrakow.pl

Przyszłoroczne inwestycje w dziedzinie pomocy społecznej mają zabezpieczyć miasto przed skutkami starzenia się społeczeństwa. W 2022 roku tylko na terenie jednej dzielnicy powstaną dwa ośrodki, a trzeci największy wejdzie w fazę przygotowań.

W 2020 roku 24% mieszkańców Krakowa stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym (65 i więcej w przypadku mężczyzn, 60 lat i więcej w przypadku kobiet). Prognozy są takie, że za 28 lat odsetek ten wzrośnie do 32%.

Jak tłumaczy magistrat, grupa osób starszych, które wymagają opieki, będzie stale wzrastać, a liczba opiekunów maleć.  – W Małopolsce, według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku potencjał pielęgnacyjny zmaleje i będzie wynosił 128 opiekunów na 100 osób potrzebujących, w porównaniu do 325 potencjalnych opiekunów rodzinnych w roku 2013 – wylicza Dariusz Nowak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już teraz spotyka się z sytuacjami seniorów, którzy nie mają żadnej najbliższej rodziny, a nawet jeśli, to nie mogę liczyć na jej pomoc. Wielu opiekunów to również osoby starsze i schorowane.

Odpowiedź na to wyzwanie kryje się m.in. w zapisach przyszłorocznego budżetu. Tylko na terenie Dębnik, niedaleko od centrum miasta powstaną nowe domy pomocy społecznej.

Potrzebne inwestycje

Na ul. Praskiej 25 powstanie Dom Pomocy Społecznej, a konkretnej – dwa domy. Inwestycja pochłonie 16,4 mln złotych. Dla miasta dobrą informacją jest to, że 15 mln złotych na ten cel pochodzi z budżetu centralnego (Rządowy Fundusz Polski Ład). Będzie to miejsca dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych.

Natomiast 6,5 mln złotych zarezerwowano na wykończenie nieruchomości przy ul. Widłakowej. – Ukończenie budowy jest wynikiem porozumienia zawartego w roku 2020, na podstawie którego gmina otrzymała budynek od Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w formie darowizny – mówi Dariusz Nowak.

W tym miejscu całodobową pomoc znajdą osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie wymagający całodobowej opieki, a także zostanie zapewnione wsparcie dzienne dla seniorów zamieszkujących w okolicy.


– Przedsięwzięcia, w dłuższej perspektywie czasowej, poza zapewnieniem specjalistycznej opieki całodobowej dla przewlekle chorych mieszkańców, pozwolą na zmniejszenie wydatków z tytułu użytkowania prywatnych nieruchomości, aktualnie wynajmowanych na potrzeby prowadzonych domów pomocy społecznej – dodaje Nowak.


Czynniki demograficzne przyczyniają się z jednej strony do większego zaawansowania procesu starzenia się, a z drugiej do zmniejszenia potencjału pielęgnacyjnego rodziny

Centrum Usług Społecznych

Jednym z większych zadań będzie też przygotowanie inwestycji przy ul. Praskiej 64. To właśnie tam na miejskiej działce przez wiele lat stał „szkieletor”. Ostatecznie przejęło go miasto i teraz planuje przede wszystkim zmianę sposobu użytkowania, z myślą o przyszłości.

W przyszłym roku MOPS ma zapewnione 800 tys. złotych na przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji projektowej na dokończenie budowy i stworzenie tam Centrum Usług Społecznych.

W środku znajdzie się miejsce dla 100 osób wymagających permanentnej opieki i ośrodek wsparcia w formie dziennej dla 20-30 osób. W CUS-ie prowadzone będzie również dożywianie podopiecznych MOPS-u, mieszkańców z południowej części Krakowa i miejsce, gdzie będą przygotowywane posiłki dla DPS-ów z sąsiedztwa.

Miasto zapowiada, że będą tam też organizowane warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przygotowana ma być również wielofunkcyjna sala na potrzeby terapeutyczne i rehabilitacyjne dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego w sąsiedztwie.

– Podstawowym wyzwaniem na najbliższe lata, w sferze polityki wobec osób starszych, staje się przygotowanie całego społeczeństwa do skutków zachodzących obecnie zmian demograficznych, w tym wynikających ze starzenia się populacji oraz zmian struktury rodzin i gospodarstw domowych, problemów osamotnienia i samotności seniorów, a także zwiększenia w tej grupie odsetka osób niesamodzielnych – stwierdza przedstawiciel krakowskiego magistratu.

To nie wszystkie inwestycje związane z pomocą społeczną. W budżecie znalazły się również takie zadanie, jak rozbudowa i przebudowa DPS-u przy ul. Helców za 3,8 mln zł (IV etap), modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej (2,8 mln zł) czy modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej (2,2 mln zł).

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki