Krakowscy okuliści ruszyli do szkół

fot. pixabay.com

Czy i w jakim stopniu covid-19, lockdown, nauka zdalna pogłębiła wady wzroku u dzieci w wieku 8-9 lat, jaki odsetek uczniów szkół podstawowych już ma krótkowzroczność – odpowiedzi na te i inne pytania szukają okuliści w czasie badania uczniów ze szkół podstawowych.

Lekarze z oddziału okulistycznego w szpitalu im. Żeromskiego wybrali się do klas III krakowskich podstawówek. – Wczesne wykrywanie wad wzroku i odpowiednia ich korekcja są kluczowym elementem dla prawidłowego rozwoju dziecka – zaznacza dr n. med. Małgorzata Woś, ordynator oddziału. – Niekorygowanie prowadzi do poważnych powikłań. Ponadto zależy nam na analizie czy i w jakim stopniu covid-19, lockdown, nauka zdalna pogłębiła wady wzroku u dzieci – dodaje.

Kraków. Badają wzrok w szkołach

Do tej pory udało się zbadać 600 dzieci z 28 szkół. Program przewiduje realizację dwóch etapów, z których pierwszy – etap badań przesiewowych, polega na przeprowadzeniu badania wzroku w gabinecie pielęgniarki szkolnej lub w pomieszczeniach zapewniających możliwość prawidłowego przeprowadzenia badania. Dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania przesiewowego zostaną skierowane do drugiego etapu programu  pogłębionej diagnostyki, który realizowany będzie w poradni okulistycznej szpitala im. Żeromskiego.

W przeciwieństwie do osób dorosłych, dzieci z jednostronnym, jak również z obustronnym upośledzeniem widzenia, mogą dobrze funkcjonować oraz nie sygnalizować zaburzeń w tym zakresie. Nieprawidłowości narządu wzroku u dzieci najczęściej pozostają przez długi czas bezobjawowe. Należy pamiętać, że zbyt późne wykrycie zmniejsza szanse na skuteczne leczenie.