Krużganki w klasztorze franciszkanów po renowacji [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Odnowa krużganków w Bazylice oo. Franciszkanów dobiegła końca.  Renowacji doczekały się XV-wieczne freski, witraże, kamienne epitafia i galeria biskupów krakowskich.

Renowacja krużganków rozpoczęła się w 2017 roku. Według pierwszych planów, prace miały zakończyć się w ubiegłym roku, jednak na przeszkodzie stanęła sytuacja epidemiczna.

Przestrzeń jest dostępna nie tylko dla zwiedzających – stanie się rownież miejscem organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym czy naukowym.

– Prowadzone prace obejmowały konserwację monochromii i polichromii, odnowienia doczekała się również galeria biskupów krakowskich.  Konieczne było wykonanie nowej posadzki, która była w stanie „agonalnym” – mówi franciszkanin o. Łukasz Brachaczek, który z ramienia zakonu nadzorował prace.

Wyzwaniem było również usunięcie problemów z zawilgoceniem w tej części klasztoru, zagrażającej wewnętrznym murom świątyni.

Kioski multimedialne

Wraz z remontem, do krużganków zawitał XXI wiek. W przestrzeni działa bezprzewodowy internet, stanęły multimedialne kioski z informacjami dotyczącymi historii tego miejsca, dostępnymi w kilku językach. Powstała również specjalna aplikacja dla odwiedzających.

– Zabytkowe krużganki mają znaczenie nie tylko dla Krakowa, ale i całej Europy Środkowej. Klasztor franciszkanów jest jednym z najstarszych takich miejsc w Polsce, ważnym dla polskiej kultury. To obiekt o wybitnych walorach historycznych i artystycznych – zaznacza Maciej Wilamowski, dyrektor biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Teraz Wyspiański

Renowacja krużganków dobiegła końca, natomiast jesienią 2020 roku ruszyły prace przy polichromiach Stanisława Wyspiańskiego.

– Najpierw udało nam się poddać konserwacji witraże, teraz nadszedł czas na polichromie. Dotarliśmy do materiałów, dzięki którym wiemy, jak pierwotnie się prezentowały. To nie będzie nie wiadomo jaka zmiana, ale drobne zmiany w całości rzutują na zupełnie inny obraz – zaznacza o. Brachaczek.

Renowacja franciszkańskich krużganków kosztowała prawie 6 mln zł. Prace były dotowane m.in. przez SKOZK z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, jak i funduszy unijnych i budżetu miasta.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto