Kto pokieruje Operą Krakowską?

fot. Krzysztof Kalinowski
Kadencja dotyczasowego dyrektora Bogusława Nowaka upływa 31 sierpnia. W przeprowadzonym przez województwo konkursie najlepiej wypadł pochodzący z Krakowa Piotr Sułkowski.

Kandydatura Piotra Sułkowskiego została wyłoniona bezwzględną większością głosów komisji konkursowej. W jej skład weszło trzech przedstawicieli organizatora (w tym przewodniczący), dwóch przedstawicieli ministra ds. spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających w Operze Krakowskiej i dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez operę.

Zarząd województwa pozytywnie rozpatrzył rekomendację. Posiedzenia komisji odbyły się 27 kwietnia i 31 maja. Spośród dwóch uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, 52-letni Sułkowski był najlepszym z aspirujących na to stanowisko i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Z Olsztyna do Krakowa

Piotr Sułkowski pochodzi z Krakowa. Ukończył tutejszą Akademię Muzyczną na kierunkach dyrygentura i wychowanie muzyczne. Jest absolwentem kursów dyrygenckich w Niemczech i USA. W 2021 roku otrzymał tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Przez 12 lat był związany z Operą Krakowską  jako dyrygent i dyrektor artystyczny.

„Od 12 lat jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie w klasie dyrygentury. Od 11 lat pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Piotr Sułkowski jest także członkiem polskich i międzynarodowych komisji konkursów muzycznych, współpracuje z orkiestrami w kraju i zagranicą. Przygotował wiele premier operowych, w tym prawykonań. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Statuetki św. Jakuba, Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi oraz Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – informuje województwo.

Sułkowski jest członkiem polskich i międzynarodowych komisji konkursów muzycznych, współpracuje z orkiestrami w kraju i zagranicą. Przygotował wiele premier operowych, w tym prawykonań. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Statuetki św. Jakuba, Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi oraz Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.