Lata lecą, dworek się sypie. Kiedy remont?

fot. Anita Kucińska/LoveKraków.pl

Na wzgórzu w podkrakowskich Mogilanach stoi dwór. Gołym okiem widać, że jest zaniedbany i z biegiem czasu będzie tylko gorzej, jeśli nikt z osób decyzyjnych nie zainteresuje się jego stanem. Postanowiliśmy zapytać urzędników, czy planują w najbliższym czasie prace restauracyjne obiektu.

Źródła historyczne podają, że do końca XVIII wieku w tym miejscu stał drewniany dwór, ale został zastąpiony murowanym. Po drugiej wojnie światowej został znacjonalizowany (do 1939 roku należał do rodziny Konopków), pełnił funkcję szkoły, przedszkola czy mieszkań. W 1967 roku trafił w ręce Polskiej Akademii Nauk. I tak było przez wiele lat.

– Polska Akademia Nauk zrzekła się przysługującego prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości w Mogilanach aktem notarialnym z dnia 25 października 2013 roku – mówi Tadeusz Latała, kanclerz PAN.

Problem?Właścicielem zabytku wpisanego do rejestru w 1971 roku jest Skarb Państwa. Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz gminę Mogilany, czy mają w planie przeznaczyć konkretne kwoty na restaurację obiektu.

Rzecznik starostwa Krzysztof Kamiński poinformował nas, że obecnie toczy się postępowanie o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wnioskodawcą była osoba fizyczna. Przedstawiciel starostwa nakreślił również aktualny stan prawny dworku.

– Począwszy od dnia 1 czerwca 2014 r. nieruchomość pozostaje w użyczeniu gminy Mogilany z przeznaczeniem na prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności kulturalnej, oświatowej, dydaktycznej oraz związanej z organizacją rekreacji, wypoczynku oraz innych imprez okolicznościowych dla mieszkańców, a także turystów przybyłych do Mogilan – mówi Kamiński.

– Zgodnie z umową użyczenia gmina zobowiązana jest do utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym oraz niedopuszczenia do jej pogorszenia. Ponadto umowa użyczenia uprawnia gminę Mogilany do przeprowadzenia na własny koszt prac konserwatorskich obiektu po uzyskaniu zgody właściwego organu w zakresie przepisów prawa budowlanego – dodaje Krzysztof Kamiński.

Po tej wymianie wiadomości raz jeszcze zwróciliśmy się do gminy o odpowiedź na nasze pytania. – Właścicielem obiektu jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Krakowskiego. Zapytania proszę kierować na al. Słowackiego 20 Kraków – poinformowała nas Sylwia Piwko z Urzędu Gminy Mogilany.

Co ciekawe, w dworku urodził się – zgodnie z opisem obiektu na stronie mogilany.info – obecny wójt Mogilan. A „nieco” wcześniej Mikołaj Rej stworzył tu „Żywot człowieka poczciwego”. Park wokół dworu jest ogólnodostępny, można podziwiać tam szpaler 200-letnich drzew oraz panoramę Tatr.

comments powered by Disqus