News LoveKraków.pl

Łukasz Pawlik przejmuje stery w Zarządzie Zieleni Miejskiej

Łukasz Pawlik fot. Krzysztof Kalinowski
W drugiej połowie marca Łukasz Pawlik oficjalnie przejmie stery w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Dotychczasowy dyrektor poszedł do Lasów Państwowych.
Szefujący w ostatnich latach Zarządowi Zieleni Miejskiej Piotr Kempf został powołany na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Jego obowiązki przejmuje obecnie Łukasz Pawlik. Wcześniej w ZZM był on zastępcą dyrektora ds. zieleni.

W rozmowie z nami przekazał, że w drugiej połowie marca powinny zakończyć się wszystkie niezbędne procedury i wówczas obejmie stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

W magistracie twierdzą, że nabór nie był konieczny. – Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – a ta ma zastosowanie do pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej – kierownicze stanowiska urzędnicze mogą być obsadzane w trojaki sposób: nabór zewnętrzny, awans wewnętrzny lub przeniesienie z innej jednostki organizacyjnej/innego pracodawcy samorządowego – wyjaśnia nam Joanna Dubiel z biura prasowego urzędu miasta. W przypadku Łukasza Pawlika zastosowano awans wewnętrzny.