Magistrat: W Krakowie mieszka 210 tys. Ukraińców

fot. Agata Wnuk/LoveKraków.pl

Od chwili wybuchu wojny na Ukrainie do Krakowa przybyło ok. 150 tys. osób. W sumie w mieście mieszka ok. 210 tys. Ukraińców. Takie statystyki zostały zaprezentowane w czwartek przez Urząd Miasta Krakowa.

Do tej pory miasto zaangażowało na pomoc dla uchodźców ponad 20,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na organizację noclegów dla obywateli Ukrainy, punktu opieki nad dziećmi w Tauron Arenie, koszty transportowe świadczone przez MPK, utrzymanie czystości i rozwożenie darów przez MPO, obsługę punktu recepcyjnego na dworcu, wyżywienie i wypłatę świadczeń pieniężnych.

W ramach obowiązującej specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom przebywającym w Polsce, Kraków otrzymuje już refundację poniesionych kosztów na rzecz obywateli Ukrainy.

Ukraińcy, którzy od chwili wybuchu wojny przybyli do Krakowa schronienie znaleźli głównie w prywatnych mieszkaniach.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa

6,5 tys. dzieci w krakowskich szkołach

Od wybuchu wojny już 6 500 dzieci i młodzieży zostało zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli.

Jak poinformowała Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa, w szkołach podstawowych jest ok. 8 tys. wolnych miejsc, w szkołach w ponadpodstawowych 2 tys. Miasto dysponuje też ponad 400 miejscami w przedszkolach.

Ta oferta ma być większa, ponieważ minister edukacji podpisał rozporządzenie zwiększające limity miejsc zarówno w przedszkolach, jak i w klasach I–III szkoły podstawowej. To pozwoli miastu zaoferować 2 tys. dodatkowych miejsc w szkołach podstawowych (klasy I–III) oraz prawie 1 tys. dodatkowych miejsc w przedszkolach.