Nowe oblicze ul. Monte Cassino. Więcej zieleni i miejsce do odpoczynku

fot. Land Art Projekt

Część zmian już widać, ale kolejne jeszcze przed nami. Przy ul. Monte Cassino ma powstać zielony skwer, którego projekt powstaje z udziałem mieszkańców.

Utworzenie zielonego skweru przy ul. Monte Cassino to jedno z kilku zadań, które ma zostać zrealizowane przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w ramach projektu LIFE PACT. Kraków, we współpracy z Madrytem i Leuven, pozyskał środki z Komisji Europejskiej na „inicjatywy naśladujące naturę”. W Krakowie wytypowanych zostało pięć lokalizacji, które dzięki inwestycjom mają stać się bardziej zielone oraz przyjazne dla mieszkańców i środowiska: przy ulicach Strzelców, Witosa, Banacha, Monte Cassino i Ehrenberga.

Różne funkcje zieleni

W sprawie skweru przy ul. Monte Cassino pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się w październiku. Uczestnicy zwrócili uwagę m.in. na to, by od strony ulicy pojawiła się możliwie gęsta, wysoka roślinność – tak, by odizolować skwer od hałasu i zanieczyszczeń ruchliwej arterii. Niższa zieleń miałaby się pojawić w drugim rzędzie.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, by była to zieleń adekwatna do warunków glebowych i klimatycznych, oraz by była bezpieczna, np. bez kolczastych gatunków.

Mieszkańcy proponowali też roślinność od strony ul. Dębowej, ale w nieco innej funkcji – miałaby ona zapobiegać wbiegnięciu na ulicę przez dzieci korzystające ze skweru.

Wśród wypowiedzi przewijała się potrzeba zastosowania zieleni wysokiej – tak, by można było się tam schronić w cieniu w upalne dni.

Co ustawić?

Mieszkańcy zgłaszali potrzebę ustawienia ławek. Chcą, by były usytuowane możliwie w cieniu, lepiej w pewnym oddaleniu od głównej drogi. Wolą, by zamontowano więcej krótszych ławek niż mniej, a dłuższych.

Ławki, według głosów mieszkańców, powinny mieć oparcia, a przy części z nich powinny się znaleźć stoliki. Muszą być odporne i łatwe w utrzymaniu. Pojawiły się też propozycje ustawienia ławek solarnych – w miarę możliwości technicznych.

Uczestnicy warsztatów oczekują, by projekt zakładał w przyszłości montaż oświetlenia, by również po zmroku móc się tam czuć bezpiecznie. W planie są również kosze na śmieci z popielniczkami.

Mieszkańcy nie chcą natomiast ekranów akustycznych, leżaków, ławek bez oparć czy roślin dobranych nieadekwatnie do warunków miejsca.

Drugie spotkanie

– Na podstawie zebranych pomysłów projektanci z firmy Land Art Projekt przygotowały wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Monte Cassino i ul. Dębowej i przedstawią ją mieszkańcom na następnym spotkaniu – zapowiada Magdalena Wasiak z KEGW.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie ul. Monte Cassino odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Konfederackiej 12.

Zmiany już się zaczęły

Choć projekt przygotowywany w ramach LIFE PACT jest dopiero przygotowywany, pierwsze zmiany w tej części dzielnicy już się rozpoczęły. To osobna inwestycja, realizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt „Planty Dębnickie na Monte Cassino” ma sprawić, by ulica stała się bardziej zielona i przyjazna dla użytkowników oraz ułatwić korzystanie z niej pieszym i rowerzystom. Projekt zakłada m.in. rewitalizację przestrzeni zielonej, montaż małej architektury i nowe nasadzenia drzew i krzewów. Założenie jest takie, by działania ZZM i KEGW w tym miejscu się wzajemnie uzupełniały.